Koronawirus SARS-CoV-2. Informacje i zalecenia

Oficjalne, wiarygodne i kompletne informacje na temat koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdą Państwo w – aktualizowanym na bieżąco – serwisie rządowym pod adresem: gov.pl/koranowirus.

Poniżej w formie skumulowanej gromadzimy informacje i wiadomości publikowane na naszej stronie internetowej – dotyczące w szczególności terenu naszej gminy, a dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2. Zachęcamy Państwa do ich uważnej lektury.

Apelujemy o zachowanie spokoju, przestrzeganie zasad higieny w celu minimalizacji zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa oraz śledzenie komunikatów oraz porad udostępnianych przez wiarygodne media.

Na czas działań związanych z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, prosimy w szczególności o unikanie dużych skupisk ludzkich, ograniczenie wizyt poza miejscem pobytu tylko do tych niezbędnych i bezwzględnie koniecznych, częste mycie rąk przy użyciu mydła i wody, przy kasłaniu i kichaniu zakrywanie ust i nosa oraz przestrzeganie zasad higieny żywności.

W razie podejrzenia zachorowania prosimy kontaktować się z:
– bezpłatną czynną całą dobę infolinią NFZ gdzie wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc, pod nr telefonu 800 – 190 – 590,

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Pajęcznie pod nr telefonu 34 311 – 10 – 31, 34 311 – 34 – 95, 34 311 – 39 – 26 (od pon. do piątku w godz. 7:30 – 15:05), 607 – 100 – 443, 797 – 934 – 422, 798 – 069 – 484 (czynne całą dobę) –  KONTAKT ZALECANY,
Oddziałem Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie pod nr telefonu 512 – 030 – 463,
Infolinią Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego pod numerem telefonu 42 664 – 19 – 04,

– nr telefonu alarmowego 112.
Mając cały czas na uwadze bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informujemy iż od dnia 25 maja 2020 r. powraca możliwość bezpośredniej obsługi Klientów przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych i ograniczeniu pracy polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Zespołu Oświaty i Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie będą załatwiane, z odpowiedzialnym za prowadzenie tych spraw pracownikiem, na parterze przy wejściu – na stanowisku zapewniającym odpowiedni stopień ochrony. Istnieje również możliwość skorzystania z umieszczonej przy wejściu specjalnej skrzynki podawczej, gdzie można wrzucać korespondencję pisemną kierowaną do Urzędu (pisma kierowane w ten sposób będą podlegały specjalnej procedurze bezpieczeństwa).Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Rząśnia: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240. Wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz za odbiór nieczystości płynnych należy dokonywać na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, nr konta: 78 8978 0008 0080 8114 2000 0010. Obsługa Klientów w Urzędzie Gminy w Rząśni prowadzona będzie tylko w szczególnych i ważnych przypadkach, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.
 Więcej w informacji Wójta Gminy Rząśnia z dnia 22 maja 2020 r.: https://rzasnia.pl/informacja-o-pracy-urzedu-i-jednostek-podleglych-gminie-od-25-maja-2020-r/.

Koronawirus SARS-CoV2. Informacje.


Cała Polska w czerwonej strefie

W związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną rząd reaguje na bieżąco i wprowadza kolejne zasady bezpieczeństwa. Przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się koronawirusa jest obecnie naszym priorytetem. Od soboty, 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy. Wśród zmian znajdą się: zajęcia zdalne również w klasach 4-8 szkół podstawowych, obowiązek przemieszczania się osób poniżej 16. roku życia pod […]

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia

Szanowni Pacjenci, w związku z pojawieniem się zakażenia COVID-19 wśród personelu Gminnego Ośrodka Zdrowia musimy wdrożyć zalecane procedury bezpieczeństwa. Wprowadzane zmiany organizacyjne mogą skutkować przejściowymi trudnościami w kontakcie z Ośrodkiem (mniejsza liczba osób na rejestracji). W zależności od rozwoju sytuacji (wyniki testów pozostałego personelu medycznego będą znane prawdopodobnie jutro), będziemy podejmować dalsze decyzje i informować […]

Bądźmy solidarni, odpowiedzialni i troszczmy się o naszych seniorów

Bądźmy solidarni, odpowiedzialni i troszczmy się o naszych seniorów

Godziny dla seniora w sklepach, aptekach i drogeriach, zaostrzone zasady epidemiczne w placówkach opieki i domach pomocy społecznej, a także samoizolacja osób powyżej 70. roku życia – to wprowadzone przez rząd nowe zasady wsparcia osób starszych, które przedstawił premier Mateusz Morawiecki. Ta grupa społeczna jest najbardziej narażona na ryzyko zakażenia koronawirusem. Dlatego też apelujemy o […]

Nowe zasady profilaktyki przeciw COVID-19 i kolejne powiaty w strefie czerwonej

Od soboty 17 października powiat pajęczański w “strefie czerwonej”

Informujemy, że zgodnie z najnowszym komunikatem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów powiat pajęczański od najbliższej soboty 17 października znajdzie się strefie czerwonej! Wiąże się to z dodatkowymi obostrzeniami i restrykcjami, które – w ślad za komunikatami rządowymi podajemy poniżej.

SARS -CoV-2. Punkt Drive-Thru przy Szpitalu w Pajęcznie

SARS -CoV-2. Punkt Drive-Thru przy Szpitalu w Pajęcznie

Od czwartku 15 października 2020r. będzie otwarty “Punkt poboru materiału biologicznego do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS -CoV-2”. Pobranie wymazów będzie odbywać się w namiocie przy budynku SPZOZ w Pajęcznie – ul. 1 Maja 13/15 w Pajęcznie. Punkt będzie czynny codziennie, w godzinach od 7.00 do 11.15 w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki, soboty, niedziele […]

Zaostrzenie zasad epidemicznych

Od soboty (10.10) cały kraj w “strefie żółtej”

Walka z pandemią COVID-19 trwa. Aby była jeszcze bardziej skuteczna, dostosowujemy nasze działania do obecnej sytuacji. Co się zmienia? Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa. Od 10 października zasady ze strefy żółtej zostają rozciągnięte na cały kraj. Jesteśmy mądrzejsi o doświadczenia z ostatnich miesięcy. Zwiększamy liczbę łóżek w szpitalach, a także usprawniamy proces koordynacji przepływu pacjentów pomiędzy […]

Koronawirus. Informacje

Komunikat Gminnego Ośrodka Zdrowia – COVID-19

Szanowni Pacjenci, w związku z uporczywym pojawianiem się nieprawdziwej informacji, że Ośrodek jest zamknięty a lekarze “siedzą w domu” i “leczą przez telefon” informujemy, że: – lekarze przyjmują pacjentów na miejscu, w Ośrodku, codziennie w godz. 8:00 – 18:00, – każda wizyta w Ośrodku (z wyjątkiem sytuacji nagłych, zagrażających życiu) jest poprzedzona konsultacją telefoniczną. Podczas […]

Powszechny Spis Rolny 2020. Spiszmy się jak na Rolników przystało!

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego dot. wizyt terenowych

Informujemy, że Centralne Biuro Spisowe podjęło działania mające na celu rozluźnienie obecnie obowiązującej decyzji o nie prowadzeniu działań w terenie przez rachmistrzów spisowych w związku z pandemią COVID-19. Prowadzone są działania zmierzające do zezwolenia na pracę w terenie, z zachowaniem niezbędnych zasad ostrożności. Analizowana jest bieżąca sytuacja epidemiczna w poszczególnych regionach kraju. Trwają również starania […]

Koronawirus. Informacje

Komunikat dot. Szkoły Podstawowej w Białej

Informujemy, że w związku z pozytywnym testem na obecność koronawirusa u jednej z nauczycielek Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie zarządził kwarantannę wobec dzieci i pracowników szkoły, którzy mieli kontakt z chorym pedagogiem.  Zgodnie z tą decyzją i przewidzianymi w takich wypadkach przepisami i procedurami bezpieczeństwa kwarantanna potrwa […]

Komunikat w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Komunikat w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r.

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji. Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od […]

Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

Przedłużony nabór wniosków od rolników poszkodowanych przez COVID-19

Do 7 października 2020 r., czyli o tydzień dłużej, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o wsparcie od tych rolników, których gospodarstwa zostały szczególnie dotknięte kryzysem COVID-19.  Do tej pory wpłynęło ponad 148 tys. tego typu wniosków.  Pomocą objęci są rolnicy pracujący w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i […]

Koronawirus. Informacje

Komunikat Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni

W związku pojawiającymi się w przestrzeni publicznej informacjami o możliwości zamknięcia Szkoły Podstawowej w Rząśni informujemy wszystkich zainteresowanych, iż pozytywny test na koranowirusa zanotowano jedynie u Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Rząśni. Zgodnie z procedurami sanitarnymi obowiązującymi w podobnych przypadkach kwarantanną  objęto w chwili obecnej tylko klasę w której wychowawcą jest Pan Dyrektor oraz […]

Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

Nabór wniosków o pomoc dla gospodarstw dotkniętych COVID-19 na finiszu

Jeszcze przez tydzień, do 30 września 2020 r., biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Do tej pory wpłynęło ich 135 947. Pomoc adresowana jest do rolników i hodowców pracujących w następujących sektorach produkcji rolniczej: bydła mięsnego, krów typu mlecznego i kombinowanego, świń, owiec, kóz, […]

Powiat pajęczański opuszcza strefę czerwoną i żółtą

Od soboty powiat pajęczański opuszcza strefę czerwoną i żółtą

Informujemy Naszych Mieszkańców, iż według najnowszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia od najbliższej soboty 12 września, powiat pajęczański opuszcza strefę czerwoną i żółtą w których obowiązują dodatkowe obostrzenia związane z pandemią COVID-19. Przypominamy jednak, że nie zwalania nas to z obowiązku zachowania ostrożności oraz przestrzegania aktualnych nakazów i wytycznych związanych z trwająca pandemią do których powinniśmy ściśle […]

Rusza pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19

Od 9 do 30 września 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmowała wnioski o przyznanie pomocy dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19. Wsparcie finansowane jest z PROW na lata 2014-2020. O przyznanie pomocy mogą ubiegać się rolnicy w przypadku, gdy rolnik lub jego małżonek: 1. według stanu na dzień 1 marca 2020 r. […]

Powiat pajęczański nadal w strefie czerwonej

Powiat pajęczański nadal w strefie czerwonej

Według najnowszego komunikatu Ministerstwa Zdrowia powiat pajęczański nadal klasyfikowany jest jako “czerwony”. Wynika to z faktu, że zgodnie z wytycznymi MZ, jeśli na danym terenie odnotowano powyżej 12 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców, powiat zostaje objęty strefą czerwoną, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys. – strefą żółtą. Przypominamy w związku z […]

Logo Gminy Rząśnia

Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach na terenie gminy

Komunikat  Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni Szanowni Państwo! Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 – 1 września o godzinie 9:00. 1. Ogólnoszkolna inauguracja roku szkolnego 2020/2021 w hali sportowej 1 września 2020 r. nie odbędzie się (ze względu na zakaz zgromadzeń powyżej 100 osób). O godz. 9:00 wychowawcy (oraz wychowawcy wspomagający) […]

Powiat pajęczański w “czerwonej strefie” zagrożenia COVID-19

Powiat pajęczański w “czerwonej strefie” zagrożenia COVID-19

Informujemy wszystkich Mieszkańców, iż Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę stref „żółtych” i „czerwonych” związanych z zagrożeniem COVID-19. Powiat pajęczański został sklasyfikowany jako „czerwony”. Wynika to z faktu, że zgodnie z wytycznymi MZ, jeśli na danym terenie odnotowano powyżej 12 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców, powiat zostaje objęty strefą czerwoną, a jeśli między 6 a 12 […]

Informacja. Wydarzenia sportowe na terenie Gminy Rząśnia – bez udziału publiczności.

Informujemy, iż w związku z objęciem powiatu pajęczańskiego tzw. żółtą strefą – związaną z sytuacją epidemiologiczną w kraju, Czarni Rząśnia jako organizator meczy mistrzowskich we wszystkich klasach rozgrywkowych – postanowił, iż najbliższe planowane spotkania odbędą się bez udziału publiczności. Obiekty będą zamknięte i niedostępne dla wszystkich zainteresowanych kibiców. Jedynymi uczestnikami rozgrywanych meczy ligowych będą tylko […]

Koronawirus. Informacje

Powiat pajęczański w “żółtej strefie”

Informujemy wszystkich Mieszkańców, iż Ministerstwo Zdrowia zaktualizowało listę stref „żółtych” i „czerwonych”. Na tej liście znalazł się powiat pajęczański. Wynika to z faktu, że zgodnie z wytycznymi MZ, jeśli na danym terenie odnotowano powyżej 12 nowych zachorowań na 10 tys. mieszkańców, powiat zostaje objęty strefą czerwoną, a jeśli między 6 a 12 na 10 tys. […]

Koronawirus. Informacje

Koronawirus. Aktualne zasady i ograniczenia

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj.

Bezpieczny powrót do szkół. Informacja MEN

Elastyczne modele kształcenia, uprawnienia dyrektorów w sytuacji zagrożenia zarażenia COVID-19 w szkołach i placówkach, wytyczne sanepidu dla szkół i placówek, kalendarz działań legislacyjnych i informacyjnych ministerstwa edukacji – to najważniejsze tematy prezentowane podczas konferencji zapowiadającej nowy rok szkolny w okresie pandemii. Dariusz Piontkowski Minister Edukacji Narodowej przestawił dzisiaj, 5 sierpnia br. działania ministerstwa podejmowane w […]

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni

Informacja GOZ w Rząśni

Szanowni Pacjenci, przypominamy, że tryb działania Ośrodka i przyjęć pacjentów jest dostosowany do sytuacji epidemiologicznej. Wizyty osobiste pacjentów są poprzedzone teleporadą i wyznaczane są na konkretne godziny. Poczekalnia Ośrodka jest mała więc wpuszczając pacjentów z zewnątrz bez umówienia nie moglibyśmy zachować zalecanych środków ostrożności. Lekarz decyduje o wizycie osobistej w trakcie teleporady. Przedłużanie recept i […]

Otwarcie placów zabaw

Otwarcie placów zabaw

Informujemy Mieszkańców Gminy Rząśnia, iż od najbliższej środy 8 lipca otwarte zostaną wszystkie gminne place zabaw. Wobec panującego stanu epidemii zwracamy się z prośbą o korzystanie z placów zabaw z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego. W przypadku dużej liczby osób przebywających na terenie placu, prosimy o wybranie innej lokalizacji na wypoczynek i zabawę. W sytuacji, gdy […]

Koronawirus. Informacje

Koronawirus. Aktualne zasady i ograniczenia

Walczymy z koronawirusem – pomóż nam w tym i Ty! Żebyśmy wszyscy zatrzymali rozprzestrzenianie się epidemii, musimy stosować się ściśle do konkretnych zaleceń. Zebraliśmy je w jednym miejscu. Przeczytaj i stosuj. DBAJMY O SIEBIE – KLUCZOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ 2 metry – minimalna odległość między pieszymi Wprowadzamy obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej […]

SARS-CoV-2 COVID-19

Badania na COVID-19 w powiecie pajęczańskim

Wojewoda Łódzki podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 11 czerwca 2020 r. dla mieszkańców powiatu pajęczańskiego punktu pobrań materiału do badania w kierunku COVID-19. Badanie nieodpłatne. Punkt będzie prowadzony w Działoszynie ul. Zamkowa nr 22. Obsługę punktu zapewnia 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej. Wymazy będą pobierane w szczególności od osób: – przebywających na kwarantannie, – […]

Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ŁARR. Pożyczka płynnościowa

Ponad 58 milionów złotych na pomoc Przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – rozpoczęło się przyjmowanie przez ŁARR wniosków na pożyczkę płynnościową. Z inicjatywy Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został stworzony Projekt wsparcia Przedsiębiorców z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID19, który został […]

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie

PUP w Pajęcznie. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 02.06 – 15.06.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie […]

Logo Gminy Rząśnia

Otwarcie kompleksu sportowego w Rząśni oraz boiska w Białej

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) otwarty zostaje Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni oraz boisko sportowe w Białej, przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa: – zachowaniu dystansu społecznego, – ograniczonej liczbie osób (obowiązujące limity poniżej), – weryfikacji uczestników (zgłaszanie do opiekuna obiektu osób wchodzących), – obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i […]

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni

Tryb pracy Ośrodka Zdrowia od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Pacjenci, od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zaczynamy działać bardziej stacjonarnie, jednakże wszelkie wizyty w Ośrodku muszą być poprzedzone kontaktem telefonicznym. Lekarze POZ będą wyznaczać terminy przyjęć pacjentom, którzy wymagają badania fizykalnego podczas wcześniejszej teleporady. Wznawia częściowo pracę punkt pobrań (na razie 1 dzień w tygodniu – w środę). Będziemy pobierać materiał do badań […]

Nowe zasady zasłaniania nosa i ust, otwarte kina i siłownie – wchodzimy w kolejny etap odmrażania

“Wchodzimy w kolejny etap odmrażania”

Przed nami czwarty etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Od 30 maja nie musimy zasłaniać nosa i ust w otwartej przestrzeni – ale tylko pod warunkiem, że możemy zachować 2 metry odstępu od innych. Maseczki będą jednak konieczne w niektórych przestrzeniach zamkniętych, m.in. w sklepach, kościołach, autobusach czy tramwajach. Oprócz tego – otwieramy kina, teatry, […]

Logo Gminy Rząśnia

Informacja o pracy Urzędu i jednostek podległych Gminie od 25 maja 2020 r.

Mając cały czas na uwadze bezpieczeństwo Naszych Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2, informujemy iż od dnia 25 maja 2020 r. powraca możliwość bezpośredniej obsługi Klientów przy zachowaniu odpowiednich rygorów sanitarnych i ograniczeniu pracy polegającym na wykonywaniu wyłącznie zadań niezbędnych do zapewnienia pomocy, Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego […]

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

25 maja otwarcie ARiMR

Od najbliższego poniedziałku, 25 maja, w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych rolnicy będą mogli załatwić wszystkie sprawy osobiście. W województwie śląskim i powiatach, gdzie zagrożenie epidemiczne jest podwyższone sytuacja będzie monitorowana na bieżąco. To kolejny etap otwierania 18 maja ARiMR wznowiła częściowo obsługę interesantów w swoich placówkach. Rolnicy mogą załatwić w biurach powiatowych sprawy paszportowe […]

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Dopłaty 2020: Termin składania oświadczeń mija 8 czerwca. Modernizacja i restrukturyzacja do 30 czerwca.

Rolnicy posiadający mniej niż 10 ha gruntów ornych również w tym roku mogą złożyć, zamiast e-wniosku o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020, oświadczenie potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku z roku poprzedniego. Ostatnim dniem na złożenie oświadczenia w tegorocznym naborze będzie poniedziałek, 8 czerwca. To efekt wejścia w życie znowelizowanej ustawy o […]

Logo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ARiMR otwiera swoje placówki

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 18 maja będzie sukcesywnie otwierała swoje placówki dla rolników. W pierwszej kolejności będą to biura powiatowe i wybrane biura w oddziałach regionalnych. Od najbliższego poniedziałku na miejscu rolnicy będą mogli załatwić sprawy związane z rejestracją zwierząt, wnioskami inwestycyjnymi czy sprawy dotyczące działań premiowych. W związku z wprowadzeniem w Polsce […]

Znoszenie kolejnych ograniczeń od 18 maja

Znoszenie kolejnych ograniczeń od 18 maja

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych […]

Logo Gminy Rząśnia

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem wypłaty stypendium szkolnego za okres styczeń – czerwiec 2020 r. wypłata powyższych stypendiów szkolnych nastąpi wyłącznie w formie przelewu na dany rachunek bankowy. Wobec tego w przypadku zmiany rachunku bankowego należy podać właściwy jego numer. Faktury potwierdzające poczynione zakupy za okres  styczeń […]

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni

Informacja ZSP w Rząśni o zawieszeniu zajęć

Dyrekcja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni informuje, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 9/2020 Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rząśni w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, zawiesza się […]

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni

Wytyczne dla Rodziców w związku z otwarciem przedszkola

Poniżej, na prośbę Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni – w związku z otwarciem od poniedziałku 11 maja 2020 r. przedszkola, zamieszczamy wytyczne dla Rodziców wskazujące co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola. Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola? 1. Najważniejsze jest to, aby dziecko […]

Logo Gminy Rząśnia

Informacja o pracy Urzędu i jednostek podległych Gminie od 11 maja 2020 r.

Wójt Gminy Rząśnia  informuje, iż od dnia 11 maja 2020 roku tj. od poniedziałku Urząd Gminy w Rząśni, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminny Zespół Oświaty w Rząśni oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni powraca do normalnego czasu pracy, obowiązującego dla danej jednostki przed okresem wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia  UGO.0050.9.2020.ANS z dnia 16 […]

Logo Gminy Rząśnia

Informacja dotycząca płatności podatku

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że drugą ratę łącznego zobowiązania podatkowego należy wpłacić wyłącznie na rachunek bankowy  Gminy Rząśnia ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku nr  02 8980 0009 2030 0105 2677 0002 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240. Z uwagi na stan epidemii – podejmując działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się […]

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni

Informacja ZSP w Rząśni dot. otwarcia przedszkola

W związku z możliwością otwarcia przedszkola od 11 maja 2020 r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy rodziców dzieci przedszkolnych o kontakt z wychowawcami grup przedszkolnych w sprawie deklaracji powrotu Państwa dzieci do przedszkola. Pierwszeństwo powrotu mają dzieci rodziców pracujących w ochronie zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i […]

Komunikat Gminnej Biblioteki Publicznej

Biblioteki od 4 maja 2020 r. zostaną otwarte! Niestety, jak wszyscy wiemy, świat wygląda nieco inaczej niż przed ich zamknięciem. Stan epidemii trwa i do momentu jego odwołania biblioteki nie będą funkcjonować w pełnym wymiarze. Czynne będą tylko wypożyczalnie, wszyscy będziemy zobowiązani do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego. Prosimy o zapoznanie się z zasadami zachowania w […]

Informacje dot. działalności polegającej na opiece nad dziećmi

Informacje dot. działalności polegającej na opiece nad dziećmi

Poniżej, na prośbę Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w związku z ogłoszeniem przez władze Rzeczypospolitej Polskiej możliwości wznowienia od 6 maja 2020 r. działalności polegającej na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna, przekazujemy w załączeniu wytyczne dla tych instytucji […]

Nowa normalność: kolejny etap

Nowa normalność: kolejny etap

Wkraczamy w drugi zapowiadany etap znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19. Po majówce otwarte zostaną centra handlowe, sklepy budowlane będą czynne w weekendy, a hotele wznowią działalność. To jednak nie koniec. Osoby chore powrócą do rehabilitacji, a biblioteki i instytucje kultury będą stopniowo otwierane po konsultacjach z sanepidem. Wprowadzamy także zmiany w funkcjonowaniu przedszkoli i żłobków. […]

Nowe terminy egzaminów maturalnego i ósmoklasisty. Przedłużamy zamknięcie przedszkoli i żłobków oraz szkół i uczelni

Przedłużenie zamknięcia przedszkoli i żłobków oraz szkół i uczelni

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie

Informacja PUP w Pajęcznie o dofinansowaniach w ramach tarczy antykryzysowej

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 28.04 -11.05.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie dofinansowania […]

Koronawirus. Informacje

Wytyczne dot. postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem

Minister Klimatu wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym przygotował ,,Wytyczne w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)’’. Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w […]

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Nowa normalność: etapy znoszenia ograniczeń związanych z COVID-19

Od 20 kwietnia zmienią się niektóre zasady bezpieczeństwa. Zakupy w sklepie zrobi w jednym czasie więcej osób, do lasu i parku wejdziemy w celach rekreacyjnych, a młodzież powyżej 13. roku życia będzie mogła poruszać się bez opieki osoby dorosłej. Podejmujemy ostrożne działania, których celem jest powrót do normalności Polaków, a także odmrożenie polskiej gospodarki. Proces […]

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie

Komunikat. Nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorców

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 02.04.2020 r. do odwołania.   Umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy sfinansowane zostaną ze środków Funduszu Pracy, w wysokości […]

Koronawirus. Informacje

Od dziś obowiązek zakrywania ust i nosa. Najważniejsze informacje

Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, iż od dziś, aż do odwołania na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. w miejscach ogólnodostępnych zaczyna działać obowiązek zakrywania usta i nosa. Można do tego użyć odzieży lub jej części (np. chustki) lub maseczki – również tej którą dostarczyła do Państwa Gmina Rząśnia. Nakaz zakrywania ust […]

Logo Gminy Rząśnia

Informacja ZGK w Rząśni

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni informuje, że wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz za odbiór nieczystości płynnych należy dokonywać na rachunek bankowy Zakładu w Banku Spółdzielczym w Rząśni, nr konta: 78 8978 0008 0080 8114 2000 0010. Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina jednocześnie, że w związku z obecną sytuacją zawieszone są odczyty wodomierzy przez […]

ARiMR: dopłaty 2020 - nowy termin składania oświadczeń

ARiMR: dopłaty 2020 – nowy termin składania oświadczeń

Ze względu na trwający stan epidemii ulega zmianie termin na złożenie oświadczenia potwierdzającego brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019. Oświadczenia potwierdzające brak zmian w stosunku do wniosku o dopłaty z roku 2019 można składać od 2 marca 2020 r. Do 8 kwietnia Agencja zarejestrowała 103,5 […]

Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej

Zasady bezpieczeństwa na dłużej. Obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.   […]

Logo Gminy Rząśnia

Porady psychologa dla Mieszkańców Gminy Rząśnia

W odpowiedzi na oczekiwania Mieszkańców, w związku z obecną sytuacją epidemiczną Wójt Gminy Rząśnia uruchamia od dnia jutrzejszego linię telefoniczną dla osób potrzebujących wsparcia pod którą można uzyskać pomoc psychologiczną. Jeżeli doświadczają Państwo kryzysu emocjonalnego, niepokoją się o najbliższych, czują się Państwo samotni w kwarantannie, odczuwają dyskomfort w związku z ograniczeniami w przemieszczaniu się, cierpią […]

Logo Gminy Rząśnia

Maseczki ochronne dla Mieszkańców Gminy Rząśnia

Szanowni Państwo. W tym trudnym dla wszystkich czasie, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Naszych Mieszkańców Wójt Gminy Rząśnia podjął decyzję o zakupie i przekazaniu Państwu maseczek ochronnych. Są to uniwersalne, dwuwarstwowe, uszyte z certyfikowanego materiału, wyprodukowane w Polsce maseczki wielokrotnego użytku, które można prać ręcznie. Maseczki będą dystrybuowane od dnia jutrzejszego bezpośrednio do posesji […]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Wsparcie z ZUS w ramach „tarczy antykryzysowej”

Zwolnienie małych firm ze składek ZUS, świadczenie postojowe czy brak opłaty prolongacyjnej – to tylko niektóre rozwiązania prawne realizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS. „Obowiązujące od 1 kwietnia nowe rozwiązania prawne przewidują m.in. zwolnienie małych firm, zgłaszających do dziewięciu osób do ubezpieczeń społecznych, ze […]

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w poruszaniu nieletnich, a parki, plaże i bulwary zamknięte

Uwaga. Kolejne kroki w walce z koronawirusem

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wprowadzamy kolejne ograniczenia w związku z koronawirusem. Od 1 kwietnia do odwołania każda osoba do 18 roku życia z domu wyjdzie tylko pod opieką dorosłego opiekuna, a parki, bulwary, czy plaże będą zamknięte. Za złamanie zakazów grozi kara od 5 do nawet 30 tys. zł. Oprócz tego zmieniamy zasady […]

Informacja o zamknięciu obiektów rekreacyjno-sporotwych

Informacja o zamknięciu obiektów rekreacyjno-sportowych

Szanowni Państwo, W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo Wasze i Waszych dzieci, w związku z zagrożeniem epidemicznym, prosimy o niekorzystanie z placów zabaw, siłowni plenerowych i innych obiektów rekreacyjno-sportowych. OBIEKTY TE SĄ NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Zakupy pod kontrolą - koronawirus

Zakupy pod kontrolą

Zakupy są często jedynym powodem, by wyjść z domu. Jak się zachować, by przestrzegać higieny i zadbać o komfort innych osób. Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa, który przenosi się drogą kropelkową. Dlatego w Polsce zamknięto większość instytucji w tym muzea, teatry, kina i duże galerie handlowe a nawet parki miejskie czy […]

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni

Informacja Gminnego Ośrodka Zdrowia

Drodzy Pacjenci, przypominamy, że Ośrodek Zdrowia w Rząśni nadal działa w systemie teleporad. Pacjent, który chce uzyskać świadczenie medyczne (porada, wizyta, e-recepta, e-zwolnienie, pilne skierowanie na badania) musi najpierw zarejestrować się telefonicznie w rejestracji Ośrodka (tel. 44 631 – 77 – 77 lub 518 – 516 – 866) Rejestracja przygotowuje dokumentację medyczną pacjenta i przekazuje […]

Koronawirus. Informacje

Nowe zasady bezpieczeństwa w związku z koronawirusem

Jak informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem. […]

Bądź odpowiedzialny! Nie okłamuj Służb

Bądź odpowiedzialny! Nie okłamuj Służb

Szanowni Państwo. Zachęcamy do przeczytania apelu Rzecznika Ministerstwa Zdrowia, do którego słów i my się z całą mocą przyłączamy! “Zwracamy się z apelem o szczerość w kontakcie ze służbami medycznymi. Pamiętajmy, że lekarze, ratownicy i pielęgniarki są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Nie możemy naszym nieodpowiedzialnym zachowaniem eliminować ich z pracy. Oni są potrzebni […]

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Uwaga! Lekcje w szkołach zawieszone do świąt

Szanowni Państwo. W dniu wczorajszym Minister Edukacji Narodowej zmieniając rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 zdecydował o przedłużeniu zamknięcia wszystkich szkół i przedszkoli do Świąt Wielkanocnych. Oznacza to, że uczniowie i przedszkolaki z naszej gminy, podobnie jak ich koledzy w całym kraju, pozostaną w […]

Biuro Powiatowe ARiMR w Pajęcznie

Komunikat dotyczący pracy ARiMR

Szanowni Państwo, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.: – ograniczona […]

Informacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

Informacja Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni

Na prośbę Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni informujemy, że jak i w dniach poprzednich tak i jutro 20 marca w godzinach 16 – 17 rodzice dzieci przedszkolnych i szkolnych mogą przychodzić po podręczniki zostawione przez dzieci w szkole i przedszkolu. Z uwagi na zawieszenie zajęć w szkole prosimy o […]

Koronawirus. Informacje

Koronawirus. Informacje dla Seniorów

W związku z pandemią koronawirusa, mając na względzie trudną sytuację, szczególnie osób starszych, niepełnosprawnych i samotnych, we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych postanowiliśmy w miarę naszych możliwości służyć pomocą osobom starszym, niepełnosprawnym, samotnym. Jeśli nie masz bliskich, przyjmij naszą pomoc. Jeśli masz kłopoty ze zrobieniem zakupów, realizacją recept, itp. […]

Infolinia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie koronawirusa dla mieszkańców województwa łódzkiego

Infolinia w sprawie koronawirusa dla mieszkańców województwa łódzkiego

Informujemy wszystkich Naszych Mieszkańców, że Wojewódzkie Centrum Zarządzanie Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego uruchomiło całodobową infolinię w sprawie koronawirusa dla mieszkańców województwa łódzkiego. Infolinia działa pod numerem: 42 664 – 19 – 04. Jeśli mają Państwo wątpliwości jak zachowywać się w czasie kwarantanny, jeśli nie wiedzą Państwo czym jest nadzór epidemiologiczny, jeśli zauważyliście u siebie niepokojące […]

Logo Gminy Rząśnia - gminy wielu barw

Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Plik do pobrania: – Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia w sprawie podjęcia działań zapobiegawczych w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2.

Ulotka informacyjna dla osób wracających po 15 marca 2020 r. do Polski

Ulotka informacyjna dla osób wracających po 15 marca 2020 r. do Polski

Przypominamy, że w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną od 15 marca  każda osoba przyjeżdżająca do kraju musi przejść 14 – dniową kwarantannę. Niezależnie od tego czy przechodzi granicę pieszo, wjeżdża autem albo autokarem, czy też przylatuje specjalnym samolotem czarterowym. W związku z powyższym udostępniamy Państwu, przesłaną nam przez Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego ulotkę informacyjną dla […]