Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Podatki lokalne

Uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2024:

Uchwała nr L/359/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rząśnia w 2024 roku
Uchwała nr L/360/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Rząśnia w 2024 r.
Uchwała nr L/361/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Rząśnia w 2024 roku
Uchwała nr L/362/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rząśnia w 2024 rokUchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2023:

Uchwała nr XXXVIII/280/2022 Rada Gminy Rząśnia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Rząśnia w 2023 roku
Uchwała nr XXXVIII/281/2022 Rada Gminy Rząśnia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Rząśnia w 2023 r.
Uchwała nr XXXVIII/282/2022 Rada Gminy Rząśnia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rząśnia w 2023 roku
Uchwała nr XXXVIII/283/2022 Rada Gminy Rząśnia z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rząśnia w 2023 rokUchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2022:

Uchwała Nr XXIX/221/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Rząśnia w 2022 roku
Uchwała Nr XXIX/222/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy Rząśnia w 2022 roku
Uchwała Nr XXIX/223/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku leśnego na terenie gminy Rząśnia w 2022 roku
Uchwała Nr XXIX/224/2021 Rady Gminy Rząśnia z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie gminy Rząśnia w 2022 rokuUchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2021:

Uchwała Nr XX/154/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w Gminie Rząśnia na 2021 rok
Uchwała Nr XX/155/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2021 rok w Gminie Rząśnia
Uchwała Nr XX/156/2020 Rady Gminy Rząśnia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2021 rok w Gminie Rząśnia
Uchwała Nr XX/157/2020  Rady Gminy Rząśnia z dnia 11 grudnia 2020 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w Gminie Rząśnia na 2021 rokUchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie stawek podatków lokalnych na rok 2020:

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w gminie Rząśnia na 2020 rok.
Uchwała Nr XI/82/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w gminie Rząśnia na 2020 rok.
Uchwała Nr XI/83/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2020 rok w gminie Rząśnia.
Uchwała Nr XI/84/2019 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2020 rok w gminie Rząśnia.Od 1 lipca 2019 r. nowe wzory informacji i deklaracji podatkowych

Uprzejmie informujemy, iż od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych (informacje o gruntach, informacje o nieruchomościach i obiektach budowlanych, informacje o lasach oraz deklaracje na podatek rolny, leśny i od nieruchomości) wraz z załącznikami.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2244) zastępuje – przewidziane obecnie dla rad gmin – upoważnienie do określania wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości upoważnieniem dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych do wydania rozporządzeń w sprawie jednolitych wzorów formularzy deklaracji na podatek rolny, leśny i od nieruchomości.

Nowe formularze (składane w wersji papierowej i elektronicznej) mają zastosowanie do informacji i deklaracji dotyczących podatków, z tytułu których obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Nie będzie więc trzeba wymieniać wszystkich złożonych już przez podatników formularzy. Wybór formy (papierowa czy elektroniczna) złożenia tych dokumentów należeć będzie do podatników.

Podkreślamy. Nowe wzory deklaracji i informacji stosuje się, gdy obowiązek podatkowy powstał po 1 lipca 2019 r. Dla sytuacji, w których obowiązek podatkowy powstał przed tym dniem, należy stosować stare wzory zgodnie z uchwałami Rady Gminy Rząśnia.

Wzory informacji i deklaracji obowiązujące od 1 lipca 2019 r do pobrania na stronie Ministerstwa Finansów pod bezpośrednim adresem www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/.Podatki lokalne w Gminie Rząśnia (stare wzory – sprzed 1 lipca 2019). UWAGA! Stare wzory. Od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych

Uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie stawek podatków lokalnych:
Uchwała Rady Gminy Rząśnia z dnia 16 listopada 2018 r. Nr XLVIII/308/2018 w sprawie określenia rocznych stawek podatku od nieruchomości w gminie Rząśnia na 2019 rok
Uchwała Nr XLVIII/309/2018 w sprawie ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na 2019 rok w gminie Rząśnia
Uchwała Nr XLVIII/311/2018 w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych w gminie Rząśnia na 2019 rok
Uchwała Nr XLVIII/310/2018 w sprawie ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku leśnego na 2019 rok w gminie Rząśnia

Uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie wzorów formularzy podatkowych:
Uchwała Nr XLVIII/312/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji od nieruchomości i informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
Uchwała Nr XLVIII/313/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek rolny
Uchwała  Nr XLVIII/314/2018 w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek leśny


Pliki do pobrania.
Wzory formularzy podatkowych (wersja PDF). UWAGA! Stare wzory. Od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych:
DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości,
IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
DR-1 – deklaracja na podatek rolny,
IR-1 – informacja w sprawie podatku rolnego,
DL-1 – deklaracja na podatek leśny,
IL-1 – informacja w sprawie podatku leśnego.

Pliki do pobrania.
Wzory formularzy podatkowych (wersja edytowalna) UWAGA! Stare wzory. Od 1 lipca 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe ogólnokrajowe formularze informacji i deklaracji podatkowych:
DN-1 – deklaracja na podatek od nieruchomości,
IN-1 – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych,
DR-1 – deklaracja na podatek rolny,
IR-1 – informacja w sprawie podatku rolnego,
DL-1 – deklaracja na podatek leśny,
IL-1 – informacja w sprawie podatku leśnego.


Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  (Dz. Urz. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r.) RODO obowiązującym od dnia 25.05.2018 r. organ podatkowy informuje, że:
1. Administratorem  Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rząśnia reprezentowana przez Wójta Gminy Rząśnia z siedzibą w Urzędzie Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, adres e-mail: gmina@rzasnia.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi kontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych –  poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków lub uprawnień administratora określonych w przepisach o podatkach oraz opłatach w szczególności m.in. ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, m.in. w szczególności na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego, podatkowego, czynności sprawdzających, kontrolnych, postępowań dot. udzielania ulg podatkowych, określenia podstawy ulg i zwolnień oraz w celu wymiaru i poboru, zwrotu podatku i ewentualnej windykacji i egzekucji.
4. Obowiązek podania danych wynika z przepisów prawa regulujących odpowiednie podatki oraz opłaty i jest niezbędne do identyfikacji podatnika, a konsekwencją ich niepodania jest podjęcie środków prawnych przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i administracyjnego.
5. Dane osobowe mogą być ujawnione upoważnionym przez administratora pracownikom, operatorom pocztowym, dostawcom usług informatycznych, jak i innym podmiotom upoważnionym, którym dane osobowe mogą być ujawnione na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, nadto okres ten może być dłuższy z powodu przetwarzania w celach statystycznych oraz w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
7. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
8. Na zasadach określonych w art. 15-21 RODO przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawo do przenoszenia danych.
9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. na zasadach określonych w szczególności w/wym. rozporządzeniu oraz ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.