Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Dokumenty planistyczne

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 

Uchwała Nr L/349/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia


Uchwała Nr L/348/2023 Rady Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kodrań–Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia


Uchwała nr XL/295/2023 Rada Gminy Rząśnia z dnia 12 stycznia 2023 r.w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Krysiaki Będkowskie, Krysiaki Broszęckie, gmina Rząśnia


Uchwała nr XXXVI/268/2022 Rada Gminy Rząśnia z dnia 9 września 2022 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Kolonia Broszęcin, Broszęcin, Augustów, gmina Rząśnia


Uchwała nr XL/248/2018 Rada Gminy Rząśnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w miejscowości Rząśnia oraz miejscowości Będków


Uchwała nr XXXIV/206/2017 Rada Gminy Rząśnia z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr ewid. 972/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Biała


Uchwała nr XXX/216/2013 Rada Gminy Rząśnia z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy RząśniaStudium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rząśnia


 

System Informacji Przestrzennej Gminy Rząśnia