Przypominamy, że od 24 października 2020 r. punkt Drive – Thru został przeniesiony z placu przy Szpitalu na Plac Targowy przy ul. Targowej w Pajęcznie.

Punkt jest czynny codziennie, w godzinach od 7:00 do 12:00 w poniedziałki, środy, czwartki, piątki, soboty, niedziele oraz od 13:00 do 18:00 we wtorki. Punkt działa na zasadach punktu Drive-Thru, gdzie wymazy pobierane są tylko i wyłącznie od osób przebywających w samochodach. W mobilnym punkcie pobrań pacjenci mają wykonywane testy na podstawie zlecenia od lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz na podstawie skierowania na leczenie uzdrowiskowe lub rehabilitację uzdrowiskową. Tak zlecone testy są bezpłatne.

Po wykonaniu testu wynik będzie dostępny u lekarza POZ kierującego na badanie oraz na Internetowym Koncie Pacjenta. Informacje na temat jak założyć takie konto znajdziecie Państwo na stronie: https://pacjent.gov.pl.

W przypadku kierowania przez uzdrowisko wynik testu – jeszcze przed wyjazdem – przekaże Pacjentowi telefonicznie uzdrowisko, do którego Pacjent został skierowany.

 

Źródło: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Pajęcznie.