Sport w Gminie Rząśnia

Na terenie Gminy Rząśnia działają kluby sportowe:

1. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Rząśni,

–  piłka siatkowa:  II Liga, juniorzy

–  juniorzy, Klasa „B” i Klasa „Okręgowa”

–  tenis stołowy

2. UKS „Nieciecz” przy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni,

3. ULKS w Stróży,

4. UKS  przy Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej.

Zaplecze sportowe:

–  wielofunkcyjna hala sportowa przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II

w Rząśni,

– sala gimnastyczna w SP w Zielęcinie oraz  w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego

w Rząśni,

– kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Rząśni,

– boisko do piłki nożnej w Białej i  Broszęcinie.

 

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez organizowanie imprez  i zawodów sportowo-rekreacyjnych.

Współpracując z klubami sportowymi oraz szkołami z naszego terenu, gmina uczestniczy  w ogólnopolskich  turniejach i zawodach sportowych oraz kampaniach promujących zdrowy tryb życia.

Młodzież z naszej gminy bierze udział w rozgrywkach i zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.