Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Sport w Gminie Rząśnia

Na terenie Gminy Rząśnia działają kluby sportowe:

1. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Rząśni,

–  piłka siatkowa:  II Liga

–  juniorzy i klasa „Okręgowa”

Zaplecze sportowe:

–  wielofunkcyjna hala sportowa przy  Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni,

– sala gimnastyczna w SP w Zielęcinie.

– kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” w Rząśni,

– boisko do piłki nożnej w Białej i  Broszęcinie.

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowane są poprzez organizowanie imprez  i zawodów sportowo-rekreacyjnych.

Współpracując z klubami sportowymi oraz szkołami z naszego terenu, gmina uczestniczy  w ogólnopolskich  turniejach i zawodach sportowych oraz kampaniach promujących zdrowy tryb życia.

Młodzież z naszej gminy bierze udział w rozgrywkach i zawodach na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i ogólnopolskim.