1) Unikanie miejsc zatłoczonych,
2) Zachowanie bezpiecznej odległości od rozmówcy (1-1,5 metra),
3) W miarę możliwości załatwianie spraw urzędowych drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub przez telefon,
4) Jeżeli nie ma takiej konieczności, bezwzględne unikanie bliskiego kontaktu z osobami chorymi, w szczególności z objawami ze strony układu oddechowego,
5) Unikanie uczestniczenia w imprezach masowych, okolicznościowych, spotkaniach towarzyskich, zgromadzeniach,
6) Regularne i dokładne mycie rąk,
7) Unikanie dotykania ręką oczu, nosa i ust,
8) Podczas kaszlu lub kichania, zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką, zużytą chusteczkę higieniczną należy natychmiast wyrzucić do kosza na śmieci i zdezynfekować ręce,
9) Regularne dezynfekowanie swojego telefonu i nie korzystanie z niego podczas spożywania posiłków,
10) Regularne mycie i dezynfekowanie powierzchni dotykowych,
11) Prawidłowe odżywianie i nawadnianie organizmu,
12) Przestrzeganie zasad higieny żywności,
13) Korzystanie wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, informacje znajdują się na stronach instytucji publicznych: gis.gov,pl, gov.pl/koronawirus.

Prosimy o odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do zaleceń i rekomendacji służb sanitarnych i medycznych.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pajęcznie w celu ułatwienia Państwa kontaktu i dostępu do informacji w zakresie zakażeń koronawirusem udostępnił w ramach infolinii numery telefonów: 34 311 – 10 – 31, 34 311- 39 – 26, 34 311 – 34 – 95 czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:05 oraz 607 – 100 – 443, 797 – 934 – 422, 798 – 069 – 484 czynne całą dobę.

Powiatowe Centrum Zarządzania
Kryzysowego w Pajęcznie

Plik do pobrania:
podstawowe zasady ochrony przed zarażeniem koranowirusem.