W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące serwisowania falowników (inwerterów) firmy Q3 ENERGIE GmbH & Co. KG. które były montowane w naszej gminie w ramach programu dotacyjnego na montaż ogniw fotowoltaicznych, informujemy, iż serwis urządzeń tej marki  jest cały czas świadczony zgodnie z gwarancją.

Podmiotem świadczącym usługi gwarancyjne w Polsce, na podstawie odrębnych porozumień i umów z Q3 ENERGIE, jest firma PV SOLAR PROJECT Mateusz Parchyniak, Suchowola 34, 98 – 332 Rząśnia, tel. 666 – 967 – 342, mail: kontakt@pvsolarproject.pl.

Podkreślenia wymaga fakt, iż serwis świadczony przez wskazaną firmę dotyczy tylko i wyłącznie falowników (inwerterów) wchodzących w skład instalacji fotowoltaicznej, a nie innych jej elementów (np. paneli, itp.). Za serwis gwarancyjny innych urządzeń odpowiada ich producent lub – zgodnie z umową podpisaną pomiędzy instalatorem i Mieszkańcem – wykonawca danej instalacji.  

W celu zgłoszenia naprawy gwarancyjnej produktów Q3 należy zgłosić (wraz z dokładnych opisem) awarię poprzez formularz udostępniony na stronie www.q3-energie.de. Firma prześle zgłoszenie bezpośrednio do autoryzowanego serwisu. Alternatywnie można skorzystać z bezpośrednich danych kontaktowych wskazanych powyżej.

Firma Q3 ENERGIE i PV SOLAR PROJECT zastrzegają, iż każde zgłoszenie będzie podlegać weryfikacji pod kątem prawidłowości i zasadności zgłoszenia przede wszystkim biorąc pod uwagę wyczerpanie przesłanek uzasadniających bezpłatną naprawę gwarancyjną zgodnie z warunkami gwarancji – w innym wypadku Klient może zostać obciążany kosztami zgłoszenia lub naprawy wykraczającej poza ten zakres.

Przypominamy jednocześnie, że instalacje fotowoltaiczne zamontowane u Państwa – zgodnie z umową dotacji i regulaminem dotacji, cały czas były i pozostaną Państwa własnością. Gmina Rząśnia w Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rząśnia była podmiotem tylko dofinansowującym ich montaż. W związku z tym wszelkie koszty ich bieżących napraw i serwisu wykraczające poza Państwa umowę z Instalatorem lub usługi gwarancyjne producentów poszczególnych elementów wchodzących w skład instalacji pozostają po stronie właściciela czyli każdego Mieszkańca.