Gmina Rząśnia dzięki wsparciu Rządowego Programu MALUCH+ realizuje projekt pn. „UTWORZENIE W 2021 r. 20 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W GMINNYM ŻŁOBKU „KUBUŚ I PRZYJACIELE” W RZĄŚNI PRZY UL. 1-GO MAJA 16 A”.

Celem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy środowiskowej na żłobek w technologii tradycyjnej (własność Gminy) przy ulicy 1 Maja 16 A w Rząśni. Działka ewid. nr 929/2, obręb 0013 Rząśnia. Powyższa inwestycja pozwala na stworzenie nowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, których do tej pory na terenie Gminy Rząśnia nie było. Okres realizacji inwestycji 01.01.2021 do 31.08.2021. Realizowany projekt uzyskał dofinansowanie w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”

Wartość realizowanego projektu to 524.592,11 zł

Wartość dofinansowania 403.968,81 zł. 

 

„UTWORZENIE W 2021 r. 20 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W GMINNYM ŻŁOBKU „KUBUŚ I PRZYJACIELE” W RZĄŚNI PRZY UL. 1-GO MAJA 16 A” - dofinansowano w ramach Rządowego Programu MALUCH+ .

„UTWORZENIE W 2021 r. 20 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W GMINNYM ŻŁOBKU „KUBUŚ I PRZYJACIELE” W RZĄŚNI PRZY UL. 1-GO MAJA 16 A” – dofinansowano w ramach Rządowego Programu MALUCH+ .