Rządowy Program MALUCH + w Gminie Rząśnia

Gmina Rząśnia dzięki wsparciu Rządowego Programu MALUCH+ realizuje projekt pn. „UTWORZENIE W 2021 r. 20 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W GMINNYM ŻŁOBKU „KUBUŚ I PRZYJACIELE” W RZĄŚNI PRZY UL. 1-GO MAJA 16 A”.

Celem projektu jest przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy środowiskowej na żłobek w technologii tradycyjnej (własność Gminy) przy ulicy 1 Maja 16 A w Rząśni. Działka ewid. nr 929/2, obręb 0013 Rząśnia. Powyższa inwestycja pozwala na stworzenie nowych 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, których do tej pory na terenie Gminy Rząśnia nie było. Realizowany projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Rządowego Programu MALUCH+.

Wartość realizowanego projektu to 619.629,00 zł natomiast dofinansowanie w ramach Rządowego Programu MALUCH+ wynosi 495.000,00 zł. (Ostateczna wartość projektu oraz wysokość dofinansowania zostanie ustalona po końcowych wydatkach związanych z przeprowadzonymi inwestycjami).

Okres realizacji projektu (inwestycji 01.01.2021 do 31.08.2021).

„UTWORZENIE W 2021 r. 20 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W GIMINNYM ŻŁOBKU „KUBUŚ I PRZYJACIELE” W RZĄŚNI PRZY UL. 1-GO MAJA 16 A”

„UTWORZENIE W 2021 r. 20 NOWYCH MIEJSC OPIEKI W GMINNYM ŻŁOBKU „KUBUŚ I PRZYJACIELE” W RZĄŚNI PRZY UL. 1-GO MAJA 16 A” – dofinansowano w ramach Rządowego Programu MALUCH+ .