W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Nabór wniosków prowadzony będzie od dnia 02.04.2020 r. do odwołania.
 
Umowy pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy sfinansowane zostaną ze środków Funduszu Pracy, w wysokości do 5000 zł.
Z pożyczki mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, którzy w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniali łącznie następujące warunki:
a. zatrudniali średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
b. osiągnęli roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro,

którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r.
 
Wniosek należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w wersji papierowej (nadesłane przez operatora pocztowego lub zapakowane w kopertę i wrzucone do pojemnika ustawionego w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie, ul. 1 Maja 65) lub poprzez platformę praca.gov.pl .
 
Osoby do kontaktu:
Joanna Konieczna-Ruka, tel. 881-090-556
Justyna Kiliszek, tel. 728-895-622
Elżbieta Chodak, tel. 781-301-627
Paulina Bator, tel. 606-325-260
 

Pliki do pobrania (załączniki):
wniosek o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztow prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy,
umowa pożyczki na pokrycie bieżących kosztow prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiebiorcy,
zasady ubiegania sie o środki funduszu pracy na uzyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,
formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19,
pożyczki – ważne.

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie