Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni

PROGRAM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

DZIAŁANIE

4.3 Ochrona Powietrza

FUNDUSZ

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

PERSPEKTYWA

2014 – 2020

OPIS

DO ZAKRESU PRZEDMIOTOWEJ INWESTYCJI NALEŻY BUDOWA BUDYNKU URZĘDU GMINY W SYSTEMIE BUDOWNICTWA PASYWNEGO, W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ POMIESZCZENIA BIUROWE DLA ADMINISTRACJI WRAZ Z NIEZBĘDNYM ZAPLECZEM SOCJALNO-SANITARNYM. PROJEKT REALIZOWANY BĘDZIE NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO ORAZ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU. CELEM BEZPOŚREDNIM PROJEKTU JEST BUDOWA PASYWNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY URZĘDU GMINY W RZĄŚNI. EFEKTEM REALIZACJI PROJEKTU BĘDZIE ZASTOSOWANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ, WYKORZYSTUJĄCEGO OZE DO PRODUKCJI ENERGII CIEPLNEJ I ELEKTRYCZNEJ, CO SPRZYJAĆ BĘDZIE ZWIĘKSZENIU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ ORAZ ZMNIEJSZENIU EMISJI SUBSTANCJI SZKODLIWYCH DO ATMOSFERY W GMINIE RZĄŚNIA. CELEM POŚREDNIM PROJEKTU JEST POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA POPRZEZ REDUKCJĘ EMISJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ORAZ WYKORZYSTANIE ENERGII PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO I ENERGII AEROTERMALNEJ W BUDYNKU PASYWNYM. REALIZACJA PROJEKTU SPRZYJAĆ BĘDZIE PROMOCJI EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA I OSZCZĘDZANIA ZASOBÓW SUROWCÓW ENERGETYCZNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM. EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU WPŁYNĄ NA POPRAWĘ ZDROWIA ORAZ WARUNKÓW ŻYCIA MIESZKAŃCÓW GMINY RZĄŚNIA. BUDYNEK ZOSTANIE WYBUDOWANY ZGODNIE Z KONCEPCJĄ PROJEKTOWANIA UNIWERSALNEGO, DOSTOSOWANY BĘDZIE DLA POTRZEB OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI, TYM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ RUCHOWĄ ORAZ INTELEKTUALNĄ. PONADTO W RAMACH PROMOCJI BUDOWNICTWA PASYWNEGO I IDEI ENERGOOSZCZĘDNOŚCI, NA ZEWNĘTRZNEJ ELEWACJI ZOSTANIE WYBUDOWANA TABLICA PRZEDSTAWIAJĄCA ZASADĘ DZIAŁANIA BUDYNKU PASYWNEGO. GRUPĄ DOCELOWĄ PROJEKTU SĄ MIESZKAŃCY GMINY RZĄŚNIA, KTÓRZY BĘDĄ MOGLI KORZYSTAĆ Z PASYWNEGO BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – BUDYNKU URZĘDU GMINY.

GALERIA (stan na 19 maja 2021  r.)

GALERIA (stan na 12 listopada 2020 r.)