Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że w związku ze zbliżającym się okresem wypłaty stypendium szkolnego za okres styczeń – czerwiec 2020 r. wypłata powyższych stypendiów szkolnych nastąpi wyłącznie w formie przelewu na dany rachunek bankowy.
Wobec tego w przypadku zmiany rachunku bankowego należy podać właściwy jego numer.

Faktury potwierdzające poczynione zakupy za okres  styczeń – czerwiec 2020 r.  należy przedłożyć w Gminnym Zespole Oświaty w Rząśni do dnia  5 czerwca 2020 r.  po uprzednim telefonicznym ustaleniu wizyty.

Wnioskodawca (rodzic, opiekun prawny, pełnoletni uczeń) ma obowiązek poinformowania o każdej zmianie sytuacji materialnej w gospodarstwie domowym tj. zmianie wysokości dochodu  na członka rodziny, zmianie ilości osób prowadzących gospodarstwo domowe, utracie pracy, itp.
W  powyższym przypadku należy złożyć stosowne pisemne oświadczenie opisujące zmianę sytuacji rodzinnej.

W przypadku trudności z dostarczeniem faktur w określonym terminie, jak również wątpliwości i pytań należy kontaktować się z  pracownikami Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni  pod nr tel. 44 631 – 71 – 26.

Plik do pobrania:
Informacja Gminnego Zespołu Oświaty dotycząca stypendiów szkolnych.