Informujemy Mieszkańców Gminy Rząśnia, iż od najbliższej środy 8 lipca otwarte zostaną wszystkie gminne place zabaw.

Wobec panującego stanu epidemii zwracamy się z prośbą o korzystanie z placów zabaw z zachowaniem odpowiedniego reżimu sanitarnego.

W przypadku dużej liczby osób przebywających na terenie placu, prosimy o wybranie innej lokalizacji na wypoczynek i zabawę.

W sytuacji, gdy na placu zabaw nie można zachować dystansu społecznego wynoszącego 2 m, zaleca się rezygnację z rekreacji lub jej kontynuację w późniejszym czasie.

Zaleca się, aby opiekunowie wyposażeni byli w środki pozwalające na utrzymanie higieny dziecka np. chusteczki do umycia rąk oraz czuwali nad przestrzeganiem podstawowych zasad higieny (np. unikanie bliskiego kontaktu twarzą w twarz z innymi uczestnikami podczas zabawy, kasłanie/kichanie w chusteczkę lub zgięcie łokciowe).

Pamiętajmy, że jako rodzice jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie. Mając na uwadze troskę o naszych najbliższych, w tym ukochanych dziadków, z którymi dzieci mają kontakt, należy zachować szczególną ostrożność i w dalszym ciągu minimalizować ryzyko rozprzestrzenia się wirusa.