Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Multimedia

Film prezentujący i promujący Gminę Rząśnia. Materiał zrealizowany przy współudziale Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty” oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.


Reportaż „Droga do przyszłości” Piotra Owczarskiego zrealizowany na zlecenie Gminy Rząśnia przez TVP S.A.
Projekt „Budowa, przebudowa i rozbudowa drogi Rząśnia-Brutus-Marcelin” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Reportaż Piotra Owczarskiego zrealizowany na zlecenie Gminy Rząśnia przez TVP S.A.
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Reportaż Aleksandry Rek zrealizowany na zlecenie Gminy Rząśnia przez TVP S.A.
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Fragment programu „Bilans” wyemitowanego na antenie NTL Radomsko w dniu 10 października 2012, prezentującego projekt uzbrojenia terenów inwestycyjnych o powierzchni 10,54 ha poprzez budowę drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych oraz dróg wewnętrznych wraz z oświetleniem i odwodnieniem, budowę sieci kanalizacyjnej ,wodociągowej i deszczowej, sieci teletechnicznej w miejscowości Zielęcin.

Projekt, w którym Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), dofinansowany jest w ramach działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, kwotą ponad 7,5 miliona złotych. Całkowita wartość projektu to ponad 12,2 miliona złotych.


Reportaż Moniki Kalinowskiej zrealizowany na zlecenie Gminy Rząśnia przez TVP S.A.
Projekt dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.


Film promocyjny dotyczący projektu „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w gminie Rząśnia”.
Projekt, w którym Instytucją Pośredniczącą jest Centrum Obsługi Przedsiębiorcy (COP), dofinansowany jest w ramach działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.