Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Rada Gminy Rząśnia VIII kadencji

Rada Gminy Rząśnia VIII kadencji (lata 2018 – 2024)

Nazwa organu: Rada Gminy Rząśnia
Adres: ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia
Numer pokoju biura rady: 16
Telefon: 44 631-71-22
Adres poczty elektronicznej: rada@rzasnia.pl


Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia: Jarosław Popławski.
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia: Sławomir Boroń
Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia: Sylwester Sobczak


SKŁAD RADY GMINY RZĄŚNIA

Okręg wyborczy nr 1 (Rząśnia: ulice: Asnyka, Bielskiego, Dąbrowskiej, Mickiewicza, Norwida, Nowa, Prusa, Reymonta, Sienkiewicza, Słowackiego, Waryńskiego, Wysockiego, 30 lecia, Kościuszki od numeru 1 do numeru 11)

–  MIKŁASZEWSKA Bożena Justyna.

Okręg wyborczy nr 2 (Rząśnia: od numeru 52 do 83 B i numery następne, ulice 1 Maja i Strażacka)

– POPŁAWSKI Jarosław Stanisław.

Okręg wyborczy nr 3 (Rząśnia: od numeru 1 do numeru 51, ulice: Kościuszki od numeru 12 do numeru 55 i numery następne, Konopnickiej, Ogrodowa)

– BOŻEK Mariusz.

Okręg wyborczy nr 4 (Biała: numery 1A, 2A i od numeru 5 do numeru 28 oraz od numeru 211 do numeru 267 i numery następne)

– ROZUMEK Adam.

Okręg wyborczy nr 5 (Biała od numeru 1 do numeru 4 i od numeru 29 do numeru 125)

– PEŁKA Tomasz Miłosz.

Okręg wyborczy nr 6 (Biała od numeru 126 do numeru 210)

– MENTEK Grzegorz Adam.

Okręg wyborczy nr 7 (Będków, Żary, Rychłowiec)

– SZCZEPAŃSKI Leszek Józef.

Okręg wyborczy nr 8 (Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań-Kopy, Augustów, Marcelin, Krysiaki)

– SOBCZAK Sylwester Andrzej.

Okręg wyborczy nr 9 (Gawłów)

– BOROŃ Sławomir Marek.

Okręg wyborczy nr 10 (Rekle)

– SŁOMIAN Dorota Helena.

Okręg wyborczy nr 11 (Stróża, Ścięgna)

– OLCZAK Mirosław Kazimierz.

Okręg wyborczy nr 12 (Suchowola Wieś: od numeru 1 do numeru 28A, od numeru 41 do numeru 44, od numeru 46 do numeru 51 i od numeru 55 do numeru 64)

– KOZIEŁ Marek Jan.

Okręg wyborczy nr 13 (Suchowola Majątek: od numeru 29 do numeru 40A, numery 45, 45B, od numeru 52 do numeru 54A i od numeru 65 do 109 i numery następne)

– JUSZCZYK Sławomir.

Okręg wyborczy nr 14 (Zielęcin: od numeru 1 do 41 i od numeru 102 do numeru 109 i numery następne)

– TELENGA Robert Piotr.

Okręg wyborczy nr 15 (Zielęcin: od numeru 42 do numeru 101)

– HACHURSKI Włodzimierz Michał.