Władze Gminy Rząśnia

WÓJT GMINY RZĄŚNIA

Tomasz Stolarczyk

tel. (44) 631-71-22, adres e-mail: wojt@rzasnia.pl


SEKRETARZ GMINY RZĄŚNIA

Aldona Nagodzińska – Sadek

tel. (44) 631-71-22, adres e-mail: sekretarz@rzasnia.pl


SKARBNIK GMINY RZĄŚNIA

Renata Buczkowska

tel. (44) 631-71-22, adres e-mail: skarbnik@rzasnia.pl


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RZĄŚNIA

Andrzej Szydłowski

tel. (44) 631-71-22, adres e-mail: gmina@rzasnia.pl