Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Władze Gminy Rząśnia

WÓJT GMINY RZĄŚNIA

Tomasz Stolarczyk

tel. 44 631-71-22, adres e-mail: wojt@rzasnia.pl


SEKRETARZ GMINY RZĄŚNIA

Aldona Nagodzińska – Sadek

tel. 44 631-71-22, adres e-mail: sekretarz@rzasnia.pl


SKARBNIK GMINY RZĄŚNIA

Agnieszka Jura

tel. 44 631-71-22, adres e-mail: skarbnik@rzasnia.pl


PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RZĄŚNIA

Jarosław Popławski

tel. 44 631-71-22, adres e-mail: rada@rzasnia.pl