Gmina Rząśnia realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem przedsięwzięcia grantowego jest zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.

Wartość grantu: 100 000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych).

Gmina Rząśnia realizuje przedsięwzięcie grantowe pn.: „Dostępna Rząśnia poprzez zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.  Celem przedsięwzięcia grantowego jest zakup i montaż urządzeń ułatwiających dostęp osobom ze szczególnymi potrzebami.  Wartość grantu: 100 000,00 zł  (słownie: sto tysięcy złotych).

„Dostępny samorząd”: 100 tys. zł grantu dla Gminy Rząśnia