Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Instytucje gminne

Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Rząśnia ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. 1 Maja 37
98 – 332 Rząśnia

Zakład: 44 631 – 71 – 92

Oczyszczania: 44 631 – 61 – 66, kom. 513 – 415 – 035

Hydrofornia: 44 631 – 75 – 38, kom. 512 – 979 – 974

Telefon alarmowy: 506 – 721 – 041

e-mail: gprzasnia@interia.pl

Dyrektor Zakładu: Mariola Kłyszewska

STRONA INTERNETOWA: www.zgk.rzasnia.pl


Gminny Zespół Oświaty w Rząśni

ul. 1 Maja 37
98 – 332 Rząśnia
tel. 44 631 – 71 – 26
tel. 789 – 210 – 529

adres e-mail: oswiata@rzasnia.pl

 

STRONA INTERNETOWA: www.oswiata.rzasnia.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

ul. 1 Maja 37B

98 – 332 Rząśnia

tel. 510 – 814 – 136

e-mail: bibliorzasnia@op.pl

Dyrektor Biblioteki: mgr Joanna Konieczko

STRONA INTERNETOWA: www.gbprzasnia.pl