Instytucje gminne


Samorządowy Zakład Budżetowy Gminy Rząśnia ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ

ul. 1 Maja 37
98 – 332 Rząśnia

tel. (zakład): 44 631 – 71 – 92
tel. (oczyszczania): 44 631 – 61 – 66, kom. 513 – 415 – 035
tel. (hydrofornia): 44 631 – 75 – 38, kom. 512 – 979 – 974
telefon alarmowy: 506 – 721 – 041
adres e-mail: zgk@rzasnia.pl

Dyrektor Zakładu: Mariola Kłyszewska

STRONA INTERNETOWA: zgkrzasnia.bip.gov.pl


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni

ul. 1 Maja 37
98 – 332 Rząśnia

tel. 44 631 – 71 – 84
adres e-mail: gops@rzasnia.pl

Kierownik Ośrodka: Iwona Świerad

STRONA INTERNETOWA: gopsrzasnia.naszops.pl


Gminny Zespół Oświaty w Rząśni

ul. 1 Maja 37
98 – 332 Rząśnia

tel. 44 631 – 71 – 26
adres e-mail: oswiata@rzasnia.pl

Dyrektor Zespołu: Iwona Szcześniak

STRONA INTERNETOWA: gzorzasnia.bip.gov.pl


Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni

ul. Kościuszki 16
98 – 332 Rząśnia

tel. 510 – 814 – 136
adres e-mail: kontakt@gbprzasnia.pl

Dyrektor Biblioteki: Joanna Konieczko

STRONA INTERNETOWA: gbprzasnia.pl