Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni informuje, że wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz za odbiór nieczystości płynnych należy dokonywać na rachunek bankowy Zakładu w Banku Spółdzielczym w Rząśni, nr konta: 78 8978 0008 0080 8114 2000 0010.

Zakład Gospodarki Komunalnej przypomina jednocześnie, że w związku z obecną sytuacją zawieszone są odczyty wodomierzy przez Inkasenta. Stan liczników można zgłaszać mailowo pod adresem gprzasnia@interia.pl lub telefonicznie pod nr 44 631 – 71 – 92.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni

Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni