Główny Inspektor Sanitarny ostrzega przed cyberatakiem.

Przestępcy wysyłają fałszywe SMS-y od nadawcy „Kwarantanna”, zawierający informację o nałożeniu na odbiorcę wiadomości kwarantanny.

Wiadomość zawiera także link prowadzący rzekomo do strony informacyjnej. Otwarcie linku być niebezpieczne dla urządzenia odbiorcy.

Prosimy o nieotwieranie linku i usunięcie wiadomości z telefonu.

Ostrzeżenie przed cyberatakami

Ostrzeżenie przed cyberatakami

Ostrzeżenie przed cyberatakami

Ostrzeżenie przed cyberatakami