Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Gmina

Położenie Gminy Rząśnia

Gmina   Rząśnia   położona   jest   w   południowo   –   zachodniej   części województwa łódzkiego, wchodzi w skład powiatu pajęczańskiego, zajmuje obszar  86, 37 km kw., co stanowi  10, 74% powierzchni powiatu. Kotlina  Szczercowska  i  Wysoczyzna  Bełchatowska  –  to  dwie  jednostki regionalne,    w    obrębie,    których    usytuowany    jest    teren    gminy.    Rzeźba,  w  głównych  zarysach  ukształtowana  została  w  okresie  zlodowaceń.  Północna […]

Czytaj więcej