Wójt Gminy Rząśnia informuje, że drugą ratę łącznego zobowiązania podatkowego należy wpłacić wyłącznie na rachunek bankowy  Gminy Rząśnia ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku nr  02 8980 0009 2030 0105 2677 0002 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240.

Z uwagi na stan epidemii – podejmując działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wyłączono  dotychczasową możliwość wpłaty podatku do kasy Urzędu Gminy jak również  pobór podatku przez sołtysów  poszczególnych sołectw.