W związku z możliwością otwarcia przedszkola od 11 maja 2020 r. przy uwzględnieniu wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej, prosimy rodziców dzieci przedszkolnych o kontakt z wychowawcami grup przedszkolnych w sprawie deklaracji powrotu Państwa dzieci do przedszkola.

Pierwszeństwo powrotu mają dzieci rodziców pracujących w ochronie zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
im. Jana Pawła II w Rząśni

(-) Damian Mikołajczyk