Informujemy, że Centralne Biuro Spisowe podjęło działania mające na celu rozluźnienie obecnie obowiązującej decyzji o nie prowadzeniu działań w terenie przez rachmistrzów spisowych w związku z pandemią COVID-19.

Prowadzone są działania zmierzające do zezwolenia na pracę w terenie, z zachowaniem niezbędnych zasad ostrożności. Analizowana jest bieżąca sytuacja epidemiczna w poszczególnych regionach kraju. Trwają również starania zmierzające do wyposażenia rachmistrzów w środki ochrony pozwalające na wyjście w teren w warunkach zagrożenia pandemią COVID-19.

Po zniesieniu obecnie obowiązujących obostrzeń, rachmistrz będzie podejmował decyzję o sposobie przeprowadzenia wywiadu z respondentem (telefonicznie czy bezpośrednio). Decyzja taka będzie podejmowana przez rachmistrza na podstawie informacji o bieżącym zagrożeniu epidemicznym panującym na danym terenie.

Przewiduje się, że zmiana zostanie wprowadzona w życie najpóźniej z dniem 12.10.2020 r.

/-/ dr inż. Janusz Dygaszewicz
Dyrektor Centralnego Biura Spisowego
Centralne Biuro Spisowe