Wojewoda Łódzki podjął decyzję o uruchomieniu z dniem 11 czerwca 2020 r. dla mieszkańców powiatu pajęczańskiego punktu pobrań materiału do badania w kierunku COVID-19. Badanie nieodpłatne.

Punkt będzie prowadzony w Działoszynie ul. Zamkowa nr 22. Obsługę punktu zapewnia 9. Łódzka Brygada Obrony Terytorialnej.

Wymazy będą pobierane w szczególności od osób:
– przebywających na kwarantannie,
– podejrzewających styczność z osobą dodatnią w kierunku COVID-19,
– mających objawy chorobowe po konsultacji lekarskiej,.

Wymazy będą pobrane tylko od osób, które wcześniej się zarejestrują.

Zgłoszenia przyjmowane będą od wtorku 09.06.2020 r. pod nr tel. 696 – 529 – 743 każdego dnia w godzinach od 10.00 do 14.00, z terminem badania w dniu na następnym lub w przypadku dużej ilości zgłoszeń na dni kolejne.

Na 3 godziny przed badaniem nie należy: jeść, pić, palić papierosów, myć zębów, stosować tabletek do ssania na gardło, żuć gum do żucia.

Przyjeżdżając na wymaz należy:
– przyjechać własnym samochodem na wyznaczony czas. Badanie nie wymaga wysiadania z auta,
– mieć założoną maseczkę zakrywającą usta i nos,
– mieć założone rękawiczki jednorazowe,
– posiadać przy sobie dokument tożsamości,
– kierować się poleceniami wydawanymi przez osoby obsługujące punkt,
– po badaniu wrócić do domu i czekać na wynik.

Wymazy pobierane są bez opuszczania pojazdu.

 

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pajęcznie.