Serdecznie dziękuje Druhom Strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy za wyjątkowo szybko i sprawnie przeprowadzoną akcję dystrybucji maseczek ochronnych dla Mieszkańców Gminy Rząśnia.

Dzięki Waszemu ogromnemu zaangażowaniu, dyscyplinie i doskonałej organizacji już po raz drugi podczas trwającej pandemii służby Ochotniczych Straży Pożarnych rozdysponowały na naszym terenie kilkanaście tysięcy maseczek. Nie byłoby to możliwe bez Was – ani teraz dysponując maseczki z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ani rok temu, gdy dostarczaliśmy maseczki zakupione ze środków gminnych.

Po raz kolejny podkreślam, że Ochotnicze Straże Pożarne są formacją na którą zawsze można liczyć. Formacją prężnie i aktywnie działającą – szczególnie na terenach wiejskich. Doskonałe wyposażenie, które pozyskaliście również ze środków Gminy Rząśnia, pozwala Wam efektywnie działać na rzecz Mieszkańców, czego dowód po raz kolejny daliście przez kilka ostatnich dni .

Raz jeszcze dziękuję.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk