Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Cyberbezpieczeństwo

Realizując zadania wynikające z art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1369 ze zm.), przekazujemy Państwu informacje pozwalające na zrozumienie zagrożeń występujących w cyberprzestrzeni oraz porady jak skuteczne stosować sposoby zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami.

Najpopularniejsze zagrożenia w cyberprzestrzeni:

 • Kampanie phishingowe wykorzystujące wizerunek banków – Głównym celem tego oszustwa jest zachęcenie potencjalnej ofiary do podania danych logowania do swojego konta bankowości internetowej, aby następnie wyłudzić przechowywane pieniądze. Czytaj więcej
 • Oszustwa na portalach z ogłoszeniami – Przestępcy przeszukują portale z ogłoszeniami, aby znaleźć potencjalne ofiary oszustwa. Oszust informuje, że jest chętny na zakup przedmiotu i że już za niego zapłacił, a sprzedający musi tylko odebrać środki na własne konto poprzez specjalną stronę. Oszust wysyła link do fałszywej bramki płatności. Podając na niej dane ofiara daje dostęp do konta przestępcom. Czytaj więcej
 • Fałszywe panele logowania Facebook – Przestępcy wykorzystują kilka metod propagowania oszustwa oraz zachęcania potencjalnej ofiary do podania poufnych danych związanych z portalem Facebook. Konta te też są wykorzystywane do wyłudzania środków finansowych od osób będących w kręgu znajomych przejętego konta. Czytaj więcej
 • Fałszywe inwestycje – Reklamy opisują platformy inwestycyjne za pomocą których można rzekomo inwestować w kryptowaluty lub akcje firm. Po podaniu wymaganych danych kontaktowych, przedstawiciel firmy oferującej te fałszywe inwestycje kontaktuje się telefonicznie z zainteresowanym i nakłania do zainwestowania przez wykonanie przelewu. Czytaj więcej
 • Kampanie fałszywych SMS-ów ze złośliwym oprogramowaniem Flubot – Korzystając z zainfekowanych telefonów, przestępcy rozsyłają wiadomości SMS z informacją o konieczności podjęcia działań wraz z linkiem do złośliwej strony. Jeśli użytkownik zgodzi się na pobranie i zainstalowanie aplikacji to po uzyskaniu odpowiednich uprawnień przejmuje ona kontrolę nad urządzeniem i wykradać dane z telefonu. Czytaj więcej
 • Kradzieże (wyłudzenia), modyfikacje bądź niszczenie danych;
 • Ataki socjotechniczne (np. phishing, czyli wyłudzenie informacji przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję;
 • Ataki z wykorzystaniem złośliwego kodu na stronach internetowych;
 • Ataki na aplikacje internetowe;
 • Ataki DDoS – czyli blokowanie dostępu do usług poprzez sztuczne generowanie wzmożonego ruchu;
 • Naruszenie poufności, integralności lub dostępności danych;
 • Wyciek danych;
 • Ataki ransomware w celu wyłudzenia okupu za odszyfrowanie lub nieujawnianie wykradzionych danych;
 • Cyberszpiegostwo;

Źródło: https://cert.pl

Porady bezpieczeństwa dla użytkowników komputerów – Wskazówki jak można chronić siebie, swoich najbliższych i swoją organizację!

Źródło: https://cert.pl/ouch/

Przed podaniem danych na stronie internetowej sprawdź do kogo należy domena – Krajowy Rejestr Domen https://www.dns.pl/whois

Zgłoszenia incydentów do CSIRT NASK

Od dnia 28 sierpnia 2018 r. zespołowi CERT Polska zostały powierzone obowiązki CSIRT NASK wynikające z ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Zgłaszanie podejrzanych stron /Zgłaszanie podejrzanych wiadomości SMS https://incydent.cert.pl/#!/lang=pl,entityType=notObligatedEntity,easyIncidentType=email

Lista ostrzeżeń przed niebezpiecznymi stronami – https://www.cert.pl/posts/2020/03/ostrzezenia_phishing/

Jeżeli chcą Państwo zgłosić złośliwą domenę, proszę użyć poniższego odnośnika:
Zgłaszanie domeny internetowej służącej do wyłudzeń danych i środków finansowych.

„Zagrożenia w cyberprzestrzeni” –Raporty o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP

Poradnik ransomware (2021)

Bezpieczna poczta i konta społecznościowe (2021)

Jak się nie dać złapać w sieci nieuczciwych sprzedawców (2019)

Zachęcamy również do regularnego zapoznawania się z treściami dotyczącymi cyberbezpieczeństwa zawartymi na stronach:

Ministerstwa Cyfryzacji https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/cyberbezpieczenstwo

NASK https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/cyberbezpieczenstwo/3284,Cyberbezpieczenstwo.html

CSIRT https://www.nask.pl/pl/dzialalnosc/csirt-nask/3424,CSIRT-NASK.html

CERT https://cert.pl/ouch/

Źródła:

Zrozumienie zagrożeń cyberbezpieczeństwa i stosowanie sposobów zabezpieczania się przed zagrożeniami, to wiedza niezbędna każdemu użytkownikowi komputera, tabletu, telefonu – urządzenia mobilnego.

Ministerstwo Cyfryzacji inicjuje i realizuje działania związane z budowaniem świadomości i kompetencji w zakresie cyberbezpieczeństwa.  Podstawą realizacji tych działań jest ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. Budowanie kompetencji z obszaru cyberbezpieczeństwa jest jednym z głównych celów Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2019-2024