Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, odnotowywaną na terenie całego kraju Urząd Gminy w Rząśni zmuszony jest wprowadzić z dniem 24 stycznia 2022 roku środki zapobiegawcze i ograniczenia w pracy Urzędu.

Sprawy pilne i wymagające bezwzględnego osobistego stawiennictwa w Urzędzie będą konsultowane w Biurze Podawczym na parterze Urzędu, przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności oraz wymogów sanitarnych. Istnieje również możliwość skorzystania z umieszczonej przy wejściu specjalnej skrzynki podawczej, gdzie można wrzucać odpowiednio zabezpieczoną korespondencję pisemną kierowaną do Urzędu.

W związku z powyższym Mieszkańców Gminy Rząśnia prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw:
1) drogą telefoniczną pod numerami:
– 44 631 – 71 – 22: Biuro Podawcze Urzędu Gminy w Rząśni,
– 44 631 – 71 – 22: Urząd Stanu Cywilnego,
– 44 631 – 71 – 84: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni,
– 44 631 – 71 – 92: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni,
– 44 631 – 71 – 26: Gminy Zespół Oświaty w Rząśni.
2) drogą elektroniczną:
– gmina@rzasnia.pl: Urząd Gminy w Rząśni,
– usc@rzasnia.pl: Urząd Stanu Cywilnego,
– gops@rzasnia.pl: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni,
– zgk@rzasnia.pl: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni,
– oswiata@rzasnia.pl: Gminy Zespół Oświaty w Rząśni.
3) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, adres: /1kgc19m6ji/skrytka.

Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Rząśni: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240 z podaniem imienia i nazwiska oraz przedmiotu wpłaty.
Wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz za odbiór nieczystości płynnych
należy dokonywać na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, nr konta: 78 8978 0008 0080 8114 2000 0010.
Dla osób, które nie mają możliwości dokonania wpłat drogą elektroniczną kasa pozostaje czynna.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość. Apelujemy również do Mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz państwowych, odpowiedzialność i ograniczenie kontaktów tylko do tych niezbędnych.