Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) otwarty zostaje Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni oraz boisko sportowe w Białej, przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa:
– zachowaniu dystansu społecznego,
– ograniczonej liczbie osób (obowiązujące limity poniżej),
– w
eryfikacji uczestników
(zgłaszanie do opiekuna obiektu osób wchodzących),
– obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
– 15 minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub ograniczeniu w inny sposób kontaktu pomiędzy grupami.

Obowiązujące limity.
Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni.
NA BOISKU SPORTOWYM: MAKSYMALNIE 22 OSOBY (+ 4 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.
W PRZYPADKU PODZIAŁU BOISKA NA 2 CZĘŚCI: 16 OSÓB (+3 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.
POZOSTAŁA CZĘŚĆ OBIEKTU: MAKSYMALNIE 14 OSÓB (+ 2 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.

Boisko sportowe w Białej:
NA BOISKU SPORTOWYM: MAKSYMALNIE 22 OSOBY (+ 4 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.
W PRZYPADKU PODZIAŁU BOISKA NA 2 CZĘŚCI: 16 OSÓB (+3 TRENERÓW) NA  OBIEKCIE.

Zasady otwarcia Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w Rząśni

Zasady otwarcia Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Rząśni

Zasady otwarcia boiska sportowego w Białej

Zasady otwarcia boiska sportowego w Białej