Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że w związku z koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa i czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty, stypendium szkolne zostanie wypłacone w miesiącu czerwcu za okres  I – VI 2020 r.

Faktury potwierdzające poczynione zakupy należy przedłożyć w GZO w Rząśni do dnia wypłaty ( przyjmowane będą na bieżąco).

Szczegółowych informacji udzielają  pracownicy Gminnego Zespółu Oświaty w Rząśni pod nr tel.  44 631 –  71 – 26.