Organizacje pozarządowe

Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Rząśni,

UKS  przy Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej,

Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża w Stróży

Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna  Jesień” w Rząśni

Stowarzyszenie „Aktywni na Wsi –Razem” w Kodraniu

Stowarzyszenie RZĄŚNIA MOTO TEAM

Ochotnicze straże pożarne w Rząśni, Białej, Broszęcinie, Gawłowie, Stróży, Suchowoli i Zielęcinie.