Organizacje pozarządowe

1. Ludowy Klub Sportowy „Czarni” w Rząśni,

2. UKS „Nieciecz” przy Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni,

3. ULKS w Stróży,

4. UKS  przy Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej,

5. Stowarzyszenie Rozwoju Kultury i Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Wsi Stróża w Stróży

6. Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów „Pogodna  Jesień” w Rząśni

7. Stowarzyszenie „Aktywni na Wsi –Razem” w Kodraniu

8. Ochotnicze straże pożarne w Rząśni, Białej, Broszęcinie, Gawłowie, Stróży, Suchowoli i Zielęcinie.