Książka teleadresowa

NAZWA NR POKOJU TEL. WEW.
PARTER
Gospodarka nieruchomościami. Mienie komunalne 1 226
Ochrona środowiska. Rolnictwo i Leśnictwo 1 226
Kultura i Sport 2 227
Kierownik Referatu Gospodarki, Kultury i Sportu 3 223
Urząd Stanu Cywilnego. Kierownik USC 4 225
Ewidencja Ludności. Dowody Osobiste 4 225
Obrona Cywilna i Wojskowość 5 224
Księgowość Podatkowa 6 230
Podatki i opłaty 6 230
Kasa (czynna: pn. – pt. 8:00 – 13:00) 7 232
PIĘTRO
Sekretariat 11 220
Działalność gospodarcza 11 220
Wójt Gminy 12 220
Sekretarz Gminy 13 220
Skarbnik Gminy 14 220
Sala konferencyjna 15 n. d.
Biuro ds. Obsługi Rady Gminy 16 234
Przewodniczący Rady Gminy 16 234
Księgowość budżetowa 17 – 18 235, 236
Radca Prawny (porady dla mieszkańców: poniedziałek od godz. 14:15)
21 220
Biuro Leśniczego (każdy czwartek, 8:00 – 9:30) sala konferencyjna
n. d.
Zamówienia Publiczne 22 238
Promocja Gminy 23 239
Administracja Systemów Informatycznych 19 233
Kierownik Referatu Budownictwa, Inwestycji i Promocji 24 231
Budownictwo, Drogownictwo i Inwestycje 24 231
Kadry i Płace 25 241