Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Książka teleadresowa

WordPress Responsive Table

Wójt Gminy Rząśnia  przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz załatwiania indywidualnych spraw w terminach dostosowanych do potrzeb oraz możliwości organizacyjnych w ustalone przez siebie dni.

Przyjęcia interesantów odbywają się po wcześniejszym uzgodnieniu w Sekretariacie, tel. 44 631-71-22.