Książka teleadresowa

JEDNOSTKAPOKÓJIMIĘ I NAZWISKONR
BIURO PODAWCZE
Parter019Katarzyna Rakowiecka114
Nina Hałas114
WÓJT GMINY RZĄŚNIA
I piętro
Sekretariat101Justyna Leszczyk210
Wójt Gminy Rząśnia102Tomasz Stolarczyk209
REFERAT ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH
Parter
Biuro Podawcze019Katarzyna Rakowiecka114
Nina Hałas114
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste002Anna Gajewska - Bęben113
Anita Kozieł110
I piętro
Sekretarz Gminy109Aldona Nagodzińska - Sadek204
Sekretariat, Działalność Gospodarcza101Justyna Leszczyk210
Kadry104Iwona Szcześniak207
Biuro Obsługi Rady Gminy120Maciej Ratajczyk211
Katarzyna Jastrząbek212
Radca Prawny107Leszek Matusiak104
Administracja Systemami Informatycznymi, Promocja Gminy119Artur Ruka213
Bezpieczeństwo i Higiena PracyJanusz Bęben106
II piętro
Obrona Cywilna i Wojskowość211Maciej Ratajczyk211
REFERAT FINANSOWY
Parter
Kasa010Jolanta Brożyna105
Podatek od środków transportu, podatek akcyzowy018Edyta Botór117
I piętro
Skarbnik Gminy103Agnieszka Jura208
Księgowość budżetowa105Magdalena Pawełoszek-Telinga205
Jadwiga Kiedos206
Księgowość budżetowa106Małgorzta Pęciak201
Ewa Szataniak201
Podatki, Opłaty Lokalne108Wiesława Zarzycka203
Joanna Kłyszewska203
REFERAT GOSPODARKI I OCHRONY ŚRODOWISKA
Parter
Gospodarka Nieruchomościami, Majątek Gminy014Aleksandra Lechowska107
Zastępca Kierownika ReferatuAnna Dusza123
Kierownik Referatu015Mariusz Bęben122
Ochrona Środowiska, Rolnictwo016Katarzyna Szataniak120
Klaudia Gajda121
Kultura, Sport, Zdrowie017Emilia Pułkownik118
Anna Ligocka119
Gospodarka Odpadami018Ewelina Wojtal116
REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU GMINY
I piętro
Pozyskiwanie Srodków Zewnętrznych, Infrastruktura Drogowa115Marcin Baran220
Michał Krawczyk218
Kierownik Referartu116Przemysław Cimcioch219
Zam?wienia Publiczne117Oktawia Kopeć217
Planowanie Przestrzenne, Infrastruktura Sanitarna118Katarzyna Brzezińska216
Katarzyna Żuber215
URZĄD STANU CYWILNEGO
Parter
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego001Anna Gajewska - Bęben113
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego002Anita Kozieł110
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
Parter
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej005Iwona Świerad108
Księgowość007Anna Pierzyna103
Pracownicy Socjalni004Agnieszka Smejda109
Sylwia Bartosik109
Referent ds. Obsługi Systemu POMOST004Ilona Michalak109
Świadczenia Wychowawcze, Rodzinne i Fundusz Alimentacyjny006Katarzyna Popławska101
Kamil Dawid Sobala102
GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY
I piętro
Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty104Iwona Szcześniak207
II piętro
Gminny Zespół Oświaty201Anna Kowalczyk303
202Jadwiga Karwalska307
Jadwiga Zielińska306
203Aleksandra Pęciak305
Renata Witczak305
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
II piętro
Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej204Mariola Kłyszewska309
Zakład Gospodarki Komunalenej205Katarzyna Sobera312
Monika Rogalewicz312
Agnieszka Wiśniewska311
Grzegorz Jaworski311
SALA POSIEDZEŃ RADY GMINY RZĄŚNIA
II piętro
210
SALA KONFERENCYJNA
II piętro
214
POKÓJ KONFERENCYJNY
I piętro
121