Zapraszamy wszystkich Mieszkańców na już otwarte place zabaw wraz z siłowniami zewnętrznymi zlokalizowanymi na terenie naszej gminy.

Przy placach zabaw umieszczone są informacje  o stosowaniu się do wytycznych Głównego  Inspektoratu Sanitarnego dotyczące zasad organizacji i funkcjonowania placów zabaw w dobie COVID-19. Prosimy przed wejściem na plac zabaw zapoznać się  z zasadami i bezwzględnie ich przestrzegać – szczególnie jeśli chodzi o zachowanie dystansu społecznego.

Otwarcie placów zabaw

Otwarcie placów zabaw