Przypominamy, że od 1 lipca 2021 roku na właścicielach nieruchomości oraz zarządcach budynków lub lokali ciążyć będzie obowiązek złożenia deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw. Obowiązek wynika z Ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 544).

Decydującym kryterium wpisu budynku do bazy CEEB będzie moc cieplna źródła spalania paliw – nie większa niż 1 MW, co obejmować będzie nie tylko jednorodzinne czy wielorodzinne budynki mieszkalne, małe lokalne ciepłownie czy małe zakłady produkcyjne. Obowiązek złożenia deklaracji jest niezależny od formy prawnej użytkowania budynku i ciąży zarówno na osobie fizycznej jak i przedsiębiorcy.

Jakie informacje zawiera deklaracja:

Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja zawiera takie informacje jak:
– imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby,
– adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw,
– informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach,
– numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie),
– adres e-mail (opcjonalnie).

Terminy składania deklaracji dla właścicieli nieruchomości lub zarządców.

Obowiązek złożenia deklaracji we właściwym Urzędzie gminy/miasta, zgodnym z lokalizacją budynku:
14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła w budynku nowo powstałym,
12 miesięcy dla budynków, w których już istnieje źródło ciepła.

Sposób składania deklaracji:
– w formie elektronicznej, czyli przez Internet – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu.

Jeśli chcesz złożyć deklarację przez Internet potrzebujesz profilu zaufanego albo dowodu elektronicznego. Wejdź na stronę www.zone.gunb.gov.pl, naciśnij na stronie głównej – złóż deklarację – wypełnij ją i wyślij,

– w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie (zgodnie z lokalizacją budynku).

Sankcje dla osób, które nie złożą w ustawowym terminie deklaracji.

W przypadku nie złożenia deklaracji zgodnie z art. 27h ww. ustawy na właściciela nieruchomości oraz zarządców budynków może zostać nałożona kara grzywny.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej:  www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq


Pliki do pobrania:
deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Formularz A –budynki i lokale mieszkalne,
deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw Formularz B–budynki i lokale niemieszkalne.

Nowy obowiązek właścicieli budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Nowy obowiązek właścicieli budynków. Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków