Wójt Gminy Rząśnia informuje, że czwartą ratę łącznego zobowiązania podatkowego należy wpłacić wyłącznie na rachunek bankowy  Gminy Rząśnia w Bank Spółdzielczym w Kleszczowie nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240.

Jednocześnie, celem uniknięcia naliczania ewentualnych odsetek podatkowych prosimy o dokonywanie terminowej wpłaty.

Z uwagi na stan pandemii – podejmując działania mające zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wyłączono możliwość wpłaty podatku do kasy Urzędu Gminy jak również  pobór podatku przez sołtysów  poszczególnych sołectw.