Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Informacje dla Stowarzyszeń

Poniżej podajemy przydatne adresy, gdzie można uzyskać  informacji o działalności organizacji pozarządowych, aktualne zmiany w obowiązujących przepisach  oraz możliwość uzyskania dotacji zarówno dla organizacji pozarządowych jak również dla instytucji kultury o aktualnych konkursach dla organizacji pozarządowych, a także wskazówki dotyczące finansowania Państwa pomysłów.

https://konkursy-dla-ngo.blogspot.com (bardzo przydatny agregator)

http://www.opus.org.pl

http://www.ngo.pl

http://poradnik.ngo.pl/dotacje

http://www.mkidn.gov.pl   

http://www.ebib.pl/?page_id=905

http://www.lodzkie.pl/kultura/organizacje-pozarzadowe

http://www.ngo.lodzkie.pl/

http://www.lodz.uw.gov.pl

 


Przygotowanie: Zdzisława Retkiewicz