Wójt Gminy Rząśnia  informuje, iż od dnia 11 maja 2020 roku tj. od poniedziałku Urząd Gminy w Rząśni, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni, Gminny Zespół Oświaty w Rząśni oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni powraca do normalnego czasu pracy, obowiązującego dla danej jednostki przed okresem wprowadzonym Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia  UGO.0050.9.2020.ANS z dnia 16 marca 2020 r.

Z uwagi na bezpieczeństwo  pracowników oraz klientów  w związku ze stanem epidemii  i działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2  decyzja o czasowym zamknięciu dla klientów ww.  jednostek nadal zostaje utrzymana w mocy.