Poniżej, na prośbę Dyrekcji Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni – w związku z otwarciem od poniedziałku 11 maja 2020 r. przedszkola, zamieszczamy wytyczne dla Rodziców wskazujące co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola.


Co powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola?
1.
Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać. Również opiekunowie muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki. Jeśli istnieje uzasadnione podejrzenie, że dziecko jest chore i może zarażać inne dzieci nie zostanie wpuszczone do przedszkola, rodzic  zabiera dziecko do domu i kontaktuje się z lekarzem.
2. Przypomnij swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na:  niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu. Pamiętaj, że Ty także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację.  Każdy rodzic czy opiekun musi mieć rękawiczki ochronne, zakryty nos i usta, przyprowadzając i odbierając dziecko.
3. Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.
4. Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola.
5. Każda grupa dzieci będzie przebywać w wyznaczonej sali. Muszą być z niej usunięte przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, jak np. pluszowe zabawki. Stoliki i krzesełka w stołówkach będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci.
6. Rodzicowi dziecka, któremu samorząd nie zapewni opieki przedszkolnej, mimo że rodzic wyraża taką chęć, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.