Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Samorząd

Władze Gminy Rząśnia

WÓJT GMINY RZĄŚNIA Tomasz Stolarczyk tel. 44 631-71-22, adres e-mail: wojt@rzasnia.pl SEKRETARZ GMINY RZĄŚNIA Aldona Nagodzińska – Sadek tel. 44 631-71-22, adres e-mail: sekretarz@rzasnia.pl SKARBNIK GMINY RZĄŚNIA Agnieszka Jura tel. 44 631-71-22, adres e-mail: skarbnik@rzasnia.pl PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY RZĄŚNIA Jarosław Popławski tel. 44 631-71-22, adres e-mail: rada@rzasnia.pl

Czytaj więcej