Rządowy Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych

Wysokie dofinansowanie dla Gminy Rząśnia z Programu "Polski Ład"

Wysokie dofinansowanie dla Gminy Rząśnia z Programu „Polski Ład”

Z przyjemnością informujemy, że Gmina Rząśnia zgodnie z opublikowanymi wynikami pierwszej edycji pilotażowego naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych otrzymała dofinansowanie w wysokości pięciu milionów złotych! Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie w ramach Priorytetu I Programu: Infrastruktura wodno-kanalizacyjna na projekt pn. „Uzbrojenie nowo powstałych terenów zabudowy jednorodzinnej w miejscowości Rząśnia […]

Podpisane umowy w ramach Programu „Polski Ład”

W piątek 24.03.2023 r. oraz wtorek 28.03.2023 r. Wójt Gminy Rząśnia zawarł umowy odpowiednio z Firmą KAFORM sp. z o.o., sp. komandytowa z Częstochowy oraz Firmą TEL-BRUK Radosław Telenga na realizacje zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój infrastruktury sportowej Gminy Rząśnia poprzez remont hali sportowej wraz z zapleczem w Rząśni oraz utworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w Stróży”. […]

Podpisana umowa w ramach Programu "Polski Ład"

Podpisana umowa w ramach Programu „Polski Ład”

W czwartek 10 listopada br. Wójt Gminy Rząśnia podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym LARIX z Lublińca na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont, przebudowę i budowę dróg”. W ramach zadania zostaną wyremontowane i przebudowane następujące drogi na terenie gminy: – drogi gminne nr 101010E (Kodrań) oraz 109201E (Broszęcin) od […]

Podpisana umowa w ramach Programu "Polski Ład" - edycja trzecia - PGR

Podpisana umowa w ramach Programu „Polski Ład” – edycja trzecia – PGR

W środę 21 grudnia 2022 roku Wójt Gminy Rząśnia podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo-Usługowym LARIX z Lublińca na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Rząśnia poprzez remont dróg w m. Biała-Pęciaki, m. Rekle”. W ramach zadania zostaną zmodernizowane następujące drogi na terenie gminy: droga gminna nr 109212E odcinek od krawędzi drogi powiatowej […]

„Prace konserwatorskie i restauratorskie przy ołtarzu głównym pw. Matki Boskiej z Dzieciątkiem (malarstwo i rzeźby)”

Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza

W ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza Gmina Rząśnia w dniu 27.07.2023 roku otrzymała dofinansowanie dla czterech projektów gdzie beneficjentami są parafie z terenu gminy. Pozyskane środki finansowe zostaną na podstawie dotacji przekazane do parafii na projekty o które zabiegali ich proboszczowie. Są to następujące projekty: I. Parafia pw. św. Jana Chrzciciela w […]

Logo Gminy Rząśnia

„Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia”

Gmina Rząśnia 21.09.2023 roku otrzymała promesę wstępną w ramach Rządowego Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja szósta -PGR. Tym razem gmina uzyskała wsparcie dla projektu pn. „Remont dróg gminnych, wewnętrznych oraz lokalnych na terenie Gminy Rząśnia”. Celem projektu jest remont pięciu odcinków dróg na terenie Gminy Rząśnia tj.: drogi gminnej nr 109104E relacji […]