Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Historia Gminy Rząśnia

Wzmianki o Rząśni sięgają XIV wieku. Dotyczą one parafii oraz dóbr do niej należących. Również historia Stróży spisana jest w powiązaniu z parafią i kościołem. Obecny kościół pochodzi z 1690 roku. Z miejscowością Biała związany jest Marcin Bielski, który mieszkał i tworzył na tym terenie. Pozostałe miejscowości nie wyróżniały się szczególnie. Ludność związana była z uprawianiem roli.

Gmina Rząśnia została utworzona w powiecie pajęczańskim na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o Radach Narodowych, Uchwałą Nr X1X/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dniem 1 stycznia 1973 r.

Historię administracji i zmian terytorialnych naszej gminy doskonale przybliża opracowana w roku 2013 na zlecenie Gminy publikacja „Historia administracji w Gminie Rząśnia” autorstwa Pana Leszka Zugaja, która udostępniamy poniżej.

Plik do pobrania:
„Historia administracji w Gminie Rząśnia”