Historia Gminy Rząśnia

Wzmianki o Rząśni sięgają XIV wieku. Dotyczą one parafii oraz dóbr do niej należących. Również historia Stróży spisana jest w powiązaniu z parafią i kościołem. Obecny kościół pochodzi z 1690 roku. Z miejscowością Biała związany jest Marcin Bielski, który mieszkał    i tworzył na tym terenie. Pozostałe miejscowości nie wyróżniały się szczególnie. Ludność związana była z uprawianiem roli.

Gmina Rząśnia została utworzona w powiecie pajęczańskim na podstawie art. 101 ust. 1 ustawy z dnia 25 stycznia 1958 roku o Radach Narodowych, Uchwałą Nr X1X/100/72 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Łodzi z dniem 1 stycznia 1973 r.