W tym trudnym, pandemicznym czasie, oprócz codziennych problemów, temat zdrowia psychicznego stał się jeszcze bardziej istotny. W związku z powyższym samorząd Gminy Rząśnia podjął starania w celu edukacji i przeciwdziałania problemom społecznym między innymi depresji, alkoholizmowi, uzależnieniu oraz w szczególności zagadnień leżących w sferze problemów dzieci i młodzieży – w tym uzależnienia od internetu czy gier.

Chcąc zaangażować społeczeństwo naszej gminy w temat zdrowia psychicznego Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z Partnerem Polska Press Sp. z o. o. rozpoczęły akcję prospołeczną która ma edukować i budować świadomość społeczną w tym zakresie.

Mając to na uwadze prezentujemy wszystkim – zarówno dzieciom, młodzieży, jak i ich Rodzicom interaktywny film „Otwórz się na pomoc z Gminą Rząśnia” poświęcony problemowi uzależnienia dzieci od komputera i internetu. Zadaniem widzów jest pokierowanie losami Dominika – 12 letniego chłopca, który musi zmierzyć się z własnymi słabościami i uzależnieniem od gier komputerowych. Podjęte przez widzów decyzje w trakcie filmu mają wpływ na przebieg fabuły. Jedne wybory przybliżają Dominika do rodziny, inne sprawiają, że coraz bardziej zatapia się w świecie cyfrowego uzależnienia.

Zachęcamy wszystkich Państwa do uczestnictwa w Projekcie. Zaproponowany format z pewnością zaangażuje dzieci i młodzież do obejrzenia i wyboru dalszego ciągu zdarzeń ukazując w sposób realny ich potencjalne problemy.

W grze można wziąć udział pod bezpośrednim linkiem: https://rzasnia.pl/otworz-sie-na-pomoc-z-gmina-rzasnia/ lub rozpocząć ją poniżej.

W najbliższym czasie udostępnimy również Państwu poradnik w którym omówione zostaną problemy związane z niepokojem, lękiem i wszystkimi innymi problemowymi czynnikami w obliczu pandemii. W poradniku – dostępnym również na ternie naszej gminy w wersji papierowej, zostaną poruszone takie problemy jak zdrowie psychiczne seniorów, codzienne rytuały i zdrowe nawyki,  zdrowie psychiczne rodziny zamkniętej w domu – jak radzić sobie z konfliktami w domu, jak oddzielić pracę od życia w domu oraz problemy uzależnień.