Poniżej, na prośbę Wydziału Zdrowia, Rodziny i Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, w związku z ogłoszeniem przez władze Rzeczypospolitej Polskiej możliwości wznowienia od 6 maja 2020 r. działalności polegającej na opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach dziecięcych oraz u dziennego opiekuna, przekazujemy w załączeniu wytyczne dla tych instytucji oraz wykaz pytań i odpowiedzi związanych z ponownym otwarciem instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Pliki do pobrania:
wytyczne dla instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
pytania i odpowiedzi – otwarcie żłobków.

Przekazujemy również, przesłany z kolei przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zestaw pytań i odpowiedzi, które pojawiają się w kontekście otwarcia placówek:
pytania i odpowiedzi – otwieramy przedszkola – informacja MEN.

Informacje dot. działalności polegającej na opiece nad dziećmi

Informacje dot. działalności polegającej na opiece nad dziećmi