Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.68.2020.ANS z dnia 2 grudnia 2020 roku w sprawie  wprowadzenia zasad i ograniczeń  obowiązujących w Urzędzie Gminy w Rząśni w związku z wystąpieniem stanu epidemii zobowiązuję pracowników oraz inne osoby przebywające na terenie Urzędu Gminy w Rząśni  do zakrywania nosa i ust, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy w przypadku  przebywania lub przemieszczania się w ciągach komunikacyjnych i częściach wspólnych Urzędu Gminy.

Powyższa zasada, dotyczy w szczególności bezpośredniej obsługi interesanta, która  odbywa się w dotychczas utworzonym  stanowisku obsługi  interesanta na parterze budynku Urzędu Gminy.

Dbając, o nasze wspólne bezpieczeństwo, dopuszczalna liczba interesantów nie  może przekroczyć 1 osoby na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów, przebywających  w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu. 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk