W związku z promowaniem przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie więzi rodzinnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni we współpracy ze szkołami z terenu naszej Gminy, proponuje dzieciom, młodzieży oraz rodzicom lub opiekunom udział w przedsięwzięciu jakim jest  „wzmocnienie więzi rodzinnych dziecko – rodzic w czasie pandemii”, polegającym na udziale rodzica i dziecka w indywidualnej jesiennej wyprawie rowerowej po ciekawych zakątkach naszej Gminy i udokumentowanie jej w formie zdjęć, filmików, itp.

Trudna sytuacja związana z pandemią powoduje, że zapominamy cieszyć się zwykłymi chwilami spędzanymi z naszymi dziećmi, brak zaangażowania ze strony rodziców w rozwój zdrowych nawyków spędzania wspólnego czasu ze swoimi dziećmi może rodzić w przyszłości wiele negatywnych emocji i konsekwencji.

Jesteśmy przekonani, iż udział w naszym przedsięwzięciu, zrodzi wiele radości i przyjemności tak dla rodziców, dzieci jak i nauczycieli, co w konsekwencji zaowocuje doskonałą, zdrową więzią rodzinną i pedagogiczną.

Dla uczestników przedsięwzięcia przewidziane są małe gadżety profilaktyczne.

Termin zakończenia przewiduje się na 10.12.2020 r. Przedział wiekowy uczestników przedsięwzięcia dowolny.

Zainteresowani udziałem w tej inicjatywie zgłaszają swój udział za pośrednictwem szkół z terenu naszej Gminy w których uczą się Ich dzieci.

Zdjęcie: Randen Pederson. Licencja: Creative Commons

Zdjęcie: Randen Pederson. Licencja: Creative Commons