Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni informuje, że osoby zainteresowane odbiorem osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków powinny się zgłosić do Zakładu z wypełnionym wnioskiem o zawarcie umowy dostępnym poniżej do pobrania. Wniosek w formie papierowej jest również dostępny w biurze podawczym Urzędu Gminy w Rząśni.

Wypełniony wniosek można dostarczyć do siedziby Zakładu przy ul. 1 Maja 37 (II piętro, pokój nr 205) lub zostawić w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Rząśni (I piętro). Wypełniony wniosek można również przesłać drogą elektroniczną w formie skanu na adres mailowy zgk@rzasnia.pl (w tytule wiadomości należy wpisać: „Wniosek o umowę odbioru osadu z POŚ”). W przypadku wysyłki skanu, oryginał należy przekazać w momencie podpisywania umowy.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Zakładu Gospodarki Komunalnej pod nr telefonu 44 631-71-92.

 

Pliki do pobrania:
wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych z przydomowej oczyszczalni ścieków (plik PDF),
wniosek o zawarcie umowy na odbiór nieczystości ciekłych z przydomowej oczyszczalni ścieków (plik DOCX).