Dyżur Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia

Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia

pełni dyżur w każdy poniedziałek w godz. 15:00-17:00

w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni – Biuro Rady Gminy (pokój 120 – I piętro).

 


Biuro Rady Gminy Rząśnia
tel.: 44 631-71-22
adres e-mail: rada@rzasnia.pl