Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Komisje Rady Gminy Rząśnia

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Rząśnia

1. Agnieszka Wojtysiak-Kordowina – Przewodnicząca Komisji
2. Sławomir Boroń – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Mariusz Bożek
4. Tomasz Leszczyk
5. Damian Szcześniak


Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Rząśnia

1. Rafał Szlęk – Przewodniczący Komisji
2. Mariusz Bożek
3. Robert Telenga
4. Tomasz Leszczyk
5. Łukasz Szlęk


Komisja Budżetu i Finansów Rady Gminy Rząśnia

1. Sławomir Boroń – Przewodniczący Komisji
2. Damian Szcześniak – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Mirosław Olczak
4. Jarosław Popławski
5. Sylwester Sobczak


Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Gminy Rząśnia

1. Mirosław Olczak – Przewodniczący Komisji
2. Adam Rozumek – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Leszek Szczepański
4. Rafał Szlęk


Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Inwestycji, Planowania Przestrzennego i Komunikacji Rady Gminy Rząśnia

1. Łukasz Szlęk – Przewodniczący Komisji
2. Robert Telenga – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Grzegorz Mentek
4. Tomasz Pełka
5. Sylwester Sobczak


Komisja Zdrowia, Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Spraw Socjalnych Rady Gminy Rząśnia

1. Tomasz Pełka – Przewodniczący Komisji
2. Grzegorz Mentek – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Adam Rozumek
4. Leszek Szczepański
5. Agnieszka Wojtysiak-Kordowina