Archiwa autora: Artur Ruka

Zmiana godzin otwarcia PSZOK od 02.10.2023

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od poniedziałku tj. 2 października 2023 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

PSZOK czynny będzie:
– poniedziałek: 10:00 – 18:00,
– wtorek – piątek: 8:00 – 18:00,
– sobota: 8:00 – 16:00.

W dni ustawowo wolne od pracy PSZOK będzie nieczynny.

Sprzątanie Świata – Polska 2023

Uczniowie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni wzięli udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2023”.

Polska edycja Akcji Sprzątanie świata obchodzi w tym roku swój okrągły 30 jubileusz. Hasło tegorocznej akcji brzmiało „Sprzątanie świata łączy ludzi”.

Poniżej fotorelacja z tej akcji – jak widać bardzo owocnej.

Źródło: Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.

Laptopy z projektu „Laptop dla ucznia” już w naszej gminie

W dniu wczorajszym, 28 września 2023 r., w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni oraz Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej wręczono uczniom klas IV tych szkół sprzęt komputerowy pochodzący z rządowego programu „Laptop dla ucznia”.

Laptopy wręczał Poseł na Sejm VIII kadencji Krzysztof Ciebiada wraz z Wójtem Gminy Rząśnia Tomaszem Stolarczykiem oraz Dyrektorzy Szkół: Pani Mariola Gleń oraz Pan Damian Mikołajczyk.

Wręczający podkreślali, że sprzęt na pewno będzie dobrze wspomagał edukację uczniów oraz wyrównywał ich szanse edukacyjne.
Wręczenie laptopów wywołało uśmiechy na twarzach dzieci – dla wielu z nich to czasem pierwszy osobisty komputer, który może być używany zarówno do celów edukacyjnych, jak i rozrywki.

Przypominamy, że „Laptop dla ucznia” to projekt realizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji, który ma za zadanie dostarczyć darmowe laptopy uczniom klas czwartych. Odbiorcami tej inicjatywy są czwartoklasiści uczęszczający do szkół podstawowych publicznych i niepublicznych, którzy właśnie rozpoczynają realizację zajęć z informatyki i podstawy programowej z wykorzystaniem sprzętu komputerowego z każdego przedmiotu.

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
– i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa – naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA. Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb – niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:
– oferowanej ceny usługi i produktu,
– oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,
– oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie. Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą. Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) – dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu „Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czystepowietrze.gov.pl.

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Rozwój małych gospodarstw – czas na wnioski od 28 września

O wsparcie na Rozwój małych gospodarstw z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 będzie się można starać od 28 września do 27 października 2023 r. Płatność w formie ryczałtu to nawet 120 tys. zł. Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem PUE ARiMR.

Dofinansowanie skierowane jest do rolników, którzy spełniają definicję mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, a posiadane przez nich gospodarstwo ma powierzchnię nie większą niż 300 ha i jego wielkość ekonomiczna w roku wyjściowym nie przekracza 25 tys. euro. Kolejnymi z wymogów są nieprowadzenie działalności wyłącznie w celach naukowo-badawczych i uzyskiwanie przychodu ze sprzedaży produktów rolnych w wysokości co najmniej 5 tys. zł.

Pomoc przyznawana będzie na operacje zapewniające zwiększenie orientacji rynkowej gospodarstwa w wyniku jego restrukturyzacji w obszarze produkcji rolnej lub produkcji rolnej i przygotowywania do sprzedaży wytwarzanych produktów. Standardowo wsparcie w formie ryczałtu ma wynieść 100 tys. zł, a w przypadku gospodarstw ekologicznych – 120 tys. zł. Środki te można przeznaczyć m.in. na inwestycje budowlane czy nabycie niezbędnego wyposażenia, maszyn, urządzeń i sprzętów.

Więcej informacji – otwórz.

Rozwój małych gospodarstw – czas na wnioski od 28 września

Rozwój małych gospodarstw – czas na wnioski od 28 września

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Prawie 4 miliony na zabytki dla naszej gminy

3 944 400,00 zł taką dokładnie kwotę otrzymała Gmina Rząśnia z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków o czym poinformował przedstawicieli naszej gminy: Panią Agnieszkę Jura Skarbnika Gminy, Marcina Barana pracownika Referatu Inwestycji i Rozwoju oraz Tadeusza Orzeszynę Proboszcza Parafii Katolickiej pw. Jana Chrzciciela w Białej, Paweł Rychlik – Poseł na Sejm RP wręczając symboliczne czeki.

Nasza Gmina otrzymała dofinansowanie na aż cztery projekty:
– „Remont dachu i ścian zewnętrznych Kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Białej” z dofinansowaniem w kwocie 144.600,00 zł i wkładem własnym na poziomie 2,03%, tj. 3.000,00 zł. Przedmiotem projektu jest wykonanie remontu dachu oraz ścian w zabytkowym
kościele należącym do Parafii pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
– „Remont dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw.św.Macieja Apostoła
w Rząśni” z dofinansowaniem w kwocie 149.940,00 zł i wkładem własnym na poziomie 2%, tj. 3.060,00 zł. Projekt przewiduje wykonanie remontu dwóch wież w zabytkowym kościele parafialnym pw. św. Macieja Apostoła wpisanych do gminnej ewidencji zabytków w Gminie Rząśnia,
„Remont bramy głównej oraz części ogrodzenia wokół zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni – etap pierwszy, z dofinansowaniem w kwocie 149.940,00 zł i wkładem własnym na poziomie 2%, tj. 3.060,00 zł. Głównym celem projektu jest naprawa i odnowienie konstrukcji betonowej ogrodzenia i bramy głównej zabytkowego kościoła parafialnego pw. św. Macieja Apostoła w Rząśni,
i wreszcie ostatnie, ale największe (najwyższe w województwie łódzkim) i bardzo oczekiwane przez Mieszkańców Stróży przedsięwzięcie, realizację którego Gmina Rząśnia starała się przeprowadzić od dawna, czyli „Przebudowa zabytkowego budynku w Stróży” z dofinansowaniem w kwocie 3.500.000,00 zł i wkładem własnym na poziomie 2,78%, tj. 100.000,00 zł. Przedmiotem projektu jest przebudowa zabytkowego budynku zlokalizowanego w Stróży – zabytkowego Pałacu, który do niedawna pełnił funkcję szkoły podstawowej. Powstał w połowie XIX w., a następnie był kilka razy przebudowywany. Objęty jest indywidualną ochroną konserwatorską na podstawie wpisu do rejestru zabytków i na terenie gminy jest jedynym zabytkiem stanowiącym własność Gminy. Zgodnie z dokumentacją przewiduje się wykonanie nowych instalacji wod-kan, nowego źródła ciepła, cwu, instalacji elektrycznej oraz niskoprądowej, wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych, przebudowę układu funkcjonalnego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, roboty związane z konstrukcją i pokryciem dachowym, roboty ogólnobudowlane w tym prace restauratorskie i konserwatorskie szczegółowo określone w dokumentacji projektowej. Wszystkie prace mają na celu przywrócenie pierwotnego wyglądu Pałacu.

Zdjęcia dzięki uprzejmości tygodnika Kulisy Powiatu i portalu kulisy.net (fot. Sławomir Rajch).

Podłączanie się do nowej kanalizacji w Białej

Gmina Rząśnia informuje, iż Mieszkańcy następujących części miejscowości Biała:
– wzdłuż drogi powiatowej nr 3500E,
– wzdłuż drogi gminnej nr 109215E,
– Chorendówka,
– do Pb2,
– za kwiaciarnią,
– przy drogach dojazdowych do szkoły podstawowej,
– Gołębiniec,
– od sklepu Grosik do oczyszczalni ścieków,
od dnia dzisiejszego mogą podłączać się do nowej kanalizacji sanitarnej w oparciu o wskazane poniżej zasady. Zalecamy by podłączenia wykonać do dnia 31.12.2023 r. Po tym czasie osoby, które mają możliwość podłączenia się do kanalizacji sanitarnej, a nie wykonają tego obowiązku będą ponosić pełne koszty za szambowanie lub w ogóle nie będą mogły z niego skorzystać.

Podłączanie się do nowej kanalizacji w BiałejAby wykonać podłączenie do istniejącego przyłącza kanalizacyjnego należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:
1. Przed rozpoczęciem prac ziemnych i montażowych należy zawiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni o zamiarze wykonania podłączenia kanalizacyjnego. W celu sprawnej realizacji odbioru włączenia zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do przyłącza/studzienki należy odpowiednio wcześniej (minimum na 2 dni) zgłosić zamiar wykonania prac. Zgłoszenie może być dokonane w formie pisemnej, telefonicznej pod nr tel. 44 631 – 71 – 22,  wew. 311 lub e-mailem zgk@rzasnia.pl.
2. Budowę instalacji można wykonać własnymi zasobami bądź zlecić ZGK w Rząśni.
3. Po zakończeniu prac montażowych, przed zasypaniem wykopu należy zgłosić w ZGK dokonanie odbioru końcowego.
4. Odbiór końcowy podłączenia do kanalizacji następuje z chwilą podpisania protokołu przez inwestora oraz upoważnionego przedstawiciela Zakładu.
5. Podpisany przez strony protokół potwierdzający przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej staje się podstawą do zawarcia umowy pomiędzy Zakładem Gospodarki Komunalnej w Rząśni, a inwestorem na odprowadzanie ścieków.

Ponadto, w celu dbania o sprawność urządzeń i unikanie awarii pragniemy przypomnieć, iż zgodnie z art.9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2023.537 tj. z dnia 21.03.2023 r.):
1. Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych lub roztopowych będących skutkiem opadów atmosferycznych, a także wprowadzania tych wód opadowych i roztopowych oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.
2. Zabrania się wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych:
1) odpadów stałych, które mogą powodować zmniejszenie przepustowości przewodów kanalizacyjnych, a w szczególności żwiru, piasku, popiołu, szkła, wytłoczyn, drożdży, szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2 )odpadów płynnych niemieszających się z wodą, a w szczególności sztucznych żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu znajduje się w temperaturze poniżej 85°C, a w szczególności benzyn, nafty, oleju opałowego, karbidu, trójnitrotoluenu;
4) substancji żrących i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad, formaliny, siarczków, cyjanków oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy, obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających chorobotwórcze drobnoustroje pochodzące z:
a) obiektów, w których są leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla zwierząt, w których zwierzęta są leczone stacjonarnie na choroby zakaźne,
d) laboratoriów prowadzących badania z materiałem zakaźnym pochodzącym od zwierząt.

Za nieprzestrzeganie wskazanych wyżej zasad grożą kary wskazane w art.28 przedmiotowej ustawy tj.
4. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.
4a. Karze określonej w ust. 4 podlega także ten, kto nie stosuje się do zakazów, o których mowa w art. 9 ust. 1 i 2.


Podobne posty:

Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia

Koszt całkowity zadania brutto: 24 877,90 zł z czego dotacja  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi wynosi 18 152,00zł.

W ramach zadania odebrano od mieszkańców, przetransportowano, oddano na składowisko  i  unieszkodliwiono  47,3 Mg odpadów niebezpiecznych (płyt azbestowo-cementowych) z 21 posesji.

Realizacja zadania będzie miała wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodziwww.wfosigw.lodz.pl

Premie dla młodych rolników – więcej czasu na złożenie wniosków

Do 16 października 2023 r. wydłużamy termin składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji Premie dla młodych rolników Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Oznacza to, że młodzi rolnicy mają więcej czasu na przygotowanie dokumentacji oraz złożenie wniosków.

Wspieramy rozpoczynanie i rozwój działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym młodego rolnika, zapewniając dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa.

Kim jest młody rolnik?

Młody rolnik to pełnoletnia osoba fizyczna, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat), po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym jako jedyny kierujący i która pracuje lub będzie pracowała w tym gospodarstwie.

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się co do zasady z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych. Możliwe jest jednak określenie późniejszej daty rozpoczęcia prowadzenia działalności rolniczej – m.in. w oparciu o czynności lub zdarzenia świadczące faktycznym o prowadzeniu działalności rolniczej.

Jaka kwota wsparcia?

Premia w wysokości 200 000 zł wypłacana w dwóch ratach.

Jakie kryteria dostępu?

 • rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej (w gospodarstwie rolnym) nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
 • rozpoczęcie, najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy, prowadzenia, jako kierujący, działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej wojewódzkiej lub krajowej (tej niższej) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro; powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 • powierzchnia użytków rolnych stanowiących przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego stanowi co najmniej 50% odpowiedniej średniej (wojewódzkiej lub krajowej – tej niższej);
 • przedłożenie biznesplanu;
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub zobowiązanie się do ich uzupełnienia.

Do czego zobowiązuje się Beneficjent?

Beneficjent jest zobowiązany przede wszystkim do:

 • realizacji założeń biznesplanu;
 • prowadzenia działalności rolniczej jako kierujący do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych – jeśli nie posiadał odpowiednich kwalifikacji lub umiejętności ubiegając się o pomoc;
 • osiągnięcia co najmniej 60-procentowego udziału przychodów uzyskiwanych w związku z prowadzoną w gospodarstwie działalnością rolniczą we wszystkich przychodach i utrzymania co najmniej takiego udziału przychodów  do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • osiągnięcia odpowiedniego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa i utrzymania jej na zwiększonym, w co najmniej minimalnym wymaganym stopniu, poziomie do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
 • utrzymania nabytych w ramach operacji środków trwałych;
 • korzystania z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa jako młody rolnik w ramach interwencji „Kompleksowe doradztwo rolnicze”;
 • prowadzenia rachunkowości rolniczej w ramach Polskiego FADN lub przy pomocy narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa.

Kolejność przyznawania wsparcia uzależniona jest od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków.

Punktowa ocena wniosków:

 • powierzchnia UR w gospodarstwie w roku wyjściowym – do 3 pkt;
 • kwalifikacje zawodowe lub umiejętności – do 4 pkt;
 • różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność a młodym rolnikiem – do 5 pkt;
 • przejmowanie gospodarstwa w całości – 4 pkt;
 • uczestnictwo w systemach jakości – do 5 pkt;
 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa w roku wyjściowym – do 3 pkt;
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej – 2 pkt;
 • dotychczasowa aktywność zawodowa wnioskodawcy – 1 pkt.

Kolejność przyznawania wsparcia uzależniona jest od liczby punktów zdobytych na etapie oceny wniosków.

Pomoc nie może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyskał mniej niż 7 punktów.

Młody rolniku przejmując gospodarstwo w całości, zwiększysz szanse na otrzymanie wsparcia.

 • za przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność przyznaje się 4 punkty,
 • przez przejmowanie gospodarstwa w całości i na własność rozumie się nabycie wszystkich UR oraz zwierząt gospodarskich wchodzących w skład gospodarstwa przynajmniej jednej przekazującej osoby fizycznej, z tym, że własnością osoby przekazującej lub w jej posiadaniu mogą pozostać UR o powierzchni nie większej niż 0,5 ha.
Premie dla młodych rolników – więcej czasu na złożenie wniosków

Premie dla młodych rolników – więcej czasu na złożenie wniosków

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.