Archiwa autora: Artur Ruka

Wybory Parlamentarne 2019 – wyniki w Gminie Rząśnia

Poniżej dla wszystkich zainteresowanych podajemy wyniki na terenie gminy Rząśnia, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyły się w niedzielę 13 października  2019 r. w godzinach 7:00 – 21:00.

W naszej gminie frekwencja była bardzo wysoka i wyniosła 61,95%.

Na poszczególne ugrupowania oddano następującą liczbę głosów.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (kliknij aby powiększyć grafikę):

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (kliknij aby powiększyć grafikę):

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Wyniki wyborów do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Więcej szczegółów dotyczących m. in. głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z podziałem na obwody głosowania itd. publikowane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem: https://wybory.gov.pl.

Szczegółowe dane z protokołów głosowania poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019).

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej – święta wszystkich nauczycieli i pracowników oświaty, składamy najserdeczniejsze życzenia oraz podziękowania za codzienny trud, wrażliwość na potrzeby młodych ludzi, poświęcenie oraz zaangażowanie w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

(-) Jarosław Popławski

 

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Życzenia z okazji Dnia Nauczyciela

Kolejne dofinansowanie dla OSP Rząśnia

W dniu dzisiejszym w Biurze Poselskim Posła na Sejm RP Krzysztofa Ciebiady odbyła się konferencja prasowa dotycząca przyznania dotacji między innymi dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rząśni na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 380 000 zł.

Poseł Krzysztof Ciebiada wraz z Wicemarszałkami Województwa Łódzkiego Piotrem Adamczykiem i Zbigniewem Ziębą, poinformował obecnych na spotkaniu przedstawicieli samorządów i jednostek OSP o przyznanych im środkach w ramach “Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych” z puli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Przypomniał również, że celem programu priorytetowego w ramach którego wsparcie uzyskała między innymi funkcjonująca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, jednostka OSP z Rząśni jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń.

Na spotkaniu ze strony Gminy Rząśnia obecni byli, również bezpośrednio zaangażowani w pozyskanie tych środków, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia Jarosław Popławski, Prezes OSP w Rząśni Piotr Krawczyk, Członek Zarządu OSP Dariusz Krysiak i druh Zbigniew Nowak.

Kwota dotacji ze wspomnianego programu pozwoli sfinansować zakup samochodu w około 40%, reszta kosztów zostanie pokryta dofinansowaniem z budżetu Gminy Rząśnia.

Szczególne słowa podziękowania należą się Posłowi na Sejm Krzysztofowi Ciebiadzie, którego, po raz kolejny, osobiste wsparcie, szczególna pamięć o naszej gminie i regionie oraz zaangażowanie pozwoliły uzyskać tą dotację oraz znaleźć się na wąskiej liście podmiotów objętych tą pomocą, która niewątpliwie w znaczący sposób wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy.

Prośba o wzięcie udziału w głosowaniu

Wójt Gminy Rząśnia w związku z wyborami do do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 13 października 2019 r. zwraca się z prośbą do Mieszkańców o jak najliczniejsze wzięcie udziału w głosowaniu.

Udział w wyborach to nasz przywilej i obywatelski obowiązek. Pokażmy, jak zawsze, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną.
Wybory to święto społeczeństwa obywatelskiego i święto demokracji. W dniu wyborów mamy przywilej oddania głosu na naszych przedstawicieli, którzy w naszym imieniu będą zarządzać naszym wspólnym dobrem.

Przyszli Posłowie i Senatorowie, dzięki Państwa głosom, będą przez kolejne cztery lata wypełniać swoją misję, kierując się przede wszystkim dobrem ogółu. Dzięki Państwa głosom mogą robić to skutecznie.

Przypominamy. Lokale wyborcze czynne są w godz. 7:00-21:00.

Państwa głos jest ważny!

Gmina Rząśnia na inwestycyjnym podium

Z przyjemnością informujemy, iż Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk wraz z Skarbnikiem Renatą Buczkowską i Sekretarzem Gminy Aldoną Nagodzińską – Sadek w ubiegłym tygodniu podczas trwającego w dniach 2 – 3 października 2019 r. XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, odebrali nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w “Rankingu wydatków inwestycyjnych samorządów 2016–2018”.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów łączy najbardziej wpływowych przedstawicieli administracji samorządowej i publicznej ze świata biznesu i finansów w dyskusjach na temat gospodarki, rozwoju, trendów innowacji i infrastruktury. Czasopismo “Wspólnota” będące autorem Rankingu to z kolei najbardziej opiniotwórczy tygodnik poświęcony samorządom.

Autorami Rankingu są Paweł Swianiewicz – profesor ekonomii, kierownik Katedry Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Julita Łukomska adiunkt w tej samej katedrze. 
Autorzy tworząc Ranking biorą pod uwagę całość wydatków majątkowych poniesionych w ciągu ostatnich trzech lat (w tym przypadku 2016–2018). Wskaźnik jest średnią wydatków inwestycyjnych z trzech lat w przeliczeniu na mieszkańca. W ten sposób unikają dużych, chwilowych wahań wskaźnika będącego podstawą rankingu. Wydatki inwestycyjne, zwłaszcza z mniejszych jednostkach, cechują się znaczną cyklicznością. W poszczególnych latach mogą być bardzo wysokie, co wiąże się z realizacją ważnej inwestycji, by potem okresowo spadać do znacznie niższego poziomu. W tym kontekście warto wspomnieć, iż Gmina Rząśnia od lat zajmuje czołowe pozycje w tym zestawieniu.

Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów jest jednym z najważniejszych zestawień pokazujących aktywność samorządów w Polsce. Gmina Rząśnia – co jeszcze raz podkreślamy – znalazła się na drugim miejscu kategorii gmin z wydatkami inwestycyjnymi wynoszącymi 4684,09 zł. Miejsce pierwsze zajął Kleszczów którego średnie wydatki inwestycyjne z ostatnich trzech lat wyniosły 13504,99 zł. W pierwszej dziesiątce uplasowała się też sąsiednia gmina Sulmierzyce, zajmując dziewiątą lokatę z kwotą 2530,12 zł. 

Plik do pobrania:
 – Ranking wydatków inwestycyjnych samorządów 2016–2018 (całość publikacji czasopisma “Wspólnota”).

IX Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia w Szkole w Zielęcinie

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia to dzień symboliczny. Dzień ten ma na celu zachęcić wszystkich do przypomnienia sobie tabliczki mnożenia. Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mają okazję nadrobić te zaległości.

W tym roku Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia był obchodzony po raz dziewiąty. Odbył się on pod hasłem: “Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają”. Szkolnym koordynatorem akcji był p. Mariusz Szala – nauczyciel matematyki.

W sprawdzeniu wiedzy z zakresu tabliczki mnożenia udział wzięli wszyscy uczniowie naszej szkoły z klas III, IV, V, VI, VII i VIII. Osoba, która zdała egzamin ze znajomości tabliczki uzyskała tytuł: Ekspert Tabliczki Mnożenia. Wszystkim Ekspertom Tabliczki Mnożenia – serdecznie gratulujemy, a uczniów którym nie udało się zdobyć tytułu, zachęcamy do powtórzenia tabliczki, aby w przyszłym roku zostać Ekspertem.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.

Ślubowanie klas pierwszych w Szkole w Białej

Ślubowanie klas pierwszych to od lat niezwykłe wydarzenie w szkolnym kalendarzu imprez Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej. 

W tym roku miało ono miejsce 4 października. Był to dzień długo wyczekiwany przez dzieci. Powodem z pewnością była sama uroczystość, jak również niecodzienność stroju, który mieli przywdziać tego dnia najmłodsi uczniowie czyli galowego stroju , biretów i odznak.

Podczas ceremonii 11 pierwszoklasistów, w obecności Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, Dyrektor Szkoły Pani Marioli Gleń, wychowawców, nauczycieli, uczniów oraz swoich najbliższych (rodziców, dziadków, rodzeństwa) złożyli ślubowanie na sztandar szkoły.

Następnie Dyrektor dokonała aktu pasowania na ucznia, a Pan Wójt wręczył pamiątkowe dyplomy i prezenty. Wzruszeni rodzice obdarowali swoje pociechy tubami pełnymi słodyczy, a uczniowie klasy 1 i 3 upominkami.

Podczas części artystycznej pierwszaki zaprezentowały swoje talenty wokalne, recytatorskie  wzbudzając aplauz wśród zgromadzonej publiczności.

Po wykonaniu pamiątkowych zdjęć, zaproszeni goście udali się do klas na poczęstunek przygotowany przez rodziców, a dzieci na zabawę. Tańce, konkursy, cukrowa wata i popcorn stanowiły miłą atrakcję tego ważnego dla pierwszoklasistów dnia i na zawsze pozostaną  w ich pamięci.

Opracowała wychowawca Lucyna Bujak.

Europejskie Dni Pracodawców 2019

Powiatowy Urząd Pracy w Pajęcznie zaprasza pracodawców na spotkania informacyjne o tematyce wspierającej rozwój firmy “Europejskie Dni Pracodawców 2019, wydarzenie organizowane jest w ramach inicjatywy sieci Europejskich Publicznych Służb Zatrudnienia.

Spotkania odbędą się w siedzibie PUP Pajęczno w dniach: 16 – 17 października 2019 r. w godz.: 10:00 – 13:00.

Program spotkania obejmuje:
16 października 2019 r.
– jak uzyskać dofinansowanie na zatrudnienie pracownika,
– Krajowy Fundusz Szkoleniowy – jak pozyskać środki na kształcenie pracownika i pracodawcy,
– rozliczenia finansowe prowadzonej działalności gospodarczej – prezentacja i warsztaty doradcy finansowo-księgowego.

17 października 2019 r.
– zatrudnianie cudzoziemców spoza UE i EOG (oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez cudzoziemca i zezwolenia na pracę sezonową),
– zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, mały ZUS, rozliczanie składek  ZUS, ulgi na start, zakładanie kont na PUE – przedstawiciel ZUS – Biuro Terenowe w Pajęcznie