Archiwa autora: Artur Ruka

Prośba o wzięcie udziału w głosowaniu

Wójt Gminy Rząśnia w związku z wyborami do władz samorządowych w dniu 21 października 2018 r. zwraca się z prośbą do Mieszkańców o jak najliczniejsze wzięcie udziału w głosowaniu.

Udział w wyborach to nasz przywilej i obywatelski obowiązek. Pokażmy, jak zawsze, że jesteśmy społecznością odpowiedzialną.
Wybory samorządowe to święto społeczeństwa obywatelskiego, święto demokracji lokalnej. W dniu wyborów mamy przywilej oddania głosu na naszych przedstawicieli, którzy w naszym imieniu będą zarządzać naszym wspólnym dobrem.

Przyszli samorządowcy, dzięki Państwa głosom, będą przez kolejne pięć lat wypełniać swoją misję, kierując się przede wszystkim dobrem ogółu. Dzięki Państwa głosom mogą robić to skutecznie.

Przypominamy. Lokale wyborcze czynne są w godz. 7:00-21:00.

Państwa głos jest ważny!

Rozpoczęcie działalności firmy Calc Group. Nabór pracowników

Z wielką przyjemnością informujemy, że na terenach inwestycyjnych Strefy Gospodarczej Gminy Rząśnia rozpoczęła już działalność firma CALC Group Sp. z o.o. Budowa fabryki trwała prawie 1,5 roku, w tym czasie wybudowano halę produkcyjną wraz z częścią biurową i socjalną o powierzchni ponad 1700 m2. Halę wyposażono w niezbędne maszyny i urządzenia do produkcji.

CALC Group to firma z branży nawozów wapniowych, z każdym rokiem dynamicznie powiększająca produkcję i sprzedaż nawozów na rynku krajowym jak również zagranicznym.

Podczas wizyty w nowo otwartym zakładzie Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk mógł obejrzeć linię technologiczną zakładu i jego zaplecze oraz poznać plany na przyszłość właścicieli firmy. Najważniejszą pozyskaną informacją był fakt, iż firma już od teraz poszukuje pracowników. Szczegóły poniżej.


W związku z rozpoczęciem działalności firma prowadzi nabór pracowników na następujące stanowiska:
– operator ładowarki teleskopowej,
– operator linii produkcyjnej,
– magazynier,
– kierowca kat. C+E.

Bliższe informacje można uzyskać kontaktując się bezpośrednio z firmą, natomiast CV oraz list motywacyjny należy składać na adres mailowy znajdujący się na stronie internetowej firmy http://www.calcgroup.pl.


Przypominamy, że tereny inwestycyjne uzbrojone zostały w ramach działania III.4 – Rozwój otoczenia biznesu w ramach osi priorytetowej III – Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 gdzie gmina uzyskała łączną kwotę dofinansowania w wysokości prawie 6,8 mln PLN.

Ważne dofinansowanie unijne dla Gminy Rząśnia

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk z przyjemnością informuje, że nasza gmina zanotowała kolejne znaczące osiągnięcie w postaci uzyskania wsparcia ze środków unijnych na budowę nowego pasywnego budynku Urzędu Gminy.

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Uchwałą Nr 1397/18 z dnia 15 października 2018 r. wybrał projekty do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.3 Ochrona Powietrza Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza.

Wśród projektów na 9. miejscu listy rankingowej znalazł się złożony przez Gminę Rząśnia projekt pn. „Budowa pasywnego budynku użyteczności publicznej w Rząśni”. Inwestycja o wartości ponad 12 mln zł uzyskała dofinansowanie w wysokości ponad 7 mln.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje budowę budynku Urzędu Gminy w systemie budownictwa pasywnego, w skład którego wchodzą pomieszczenia biurowe dla administracji wraz z niezbędnym zapleczem socjalno-sanitarnym.

Efektem realizacji projektu będzie zastosowanie nowoczesnych technologii w budynku użyteczności publicznej, wykorzystującego odnawialne źródła energii do produkcji energii cieplnej i elektrycznej, co sprzyjać będzie zwiększeniu efektywności energetycznej oraz zmniejszeniu emisji substancji szkodliwych do atmosfery w Gminie Rząśnia.

Projekt ten, oprócz wspomnianych wyżej aspektów ekologicznych – które są kontynuacją wieloletnich działań naszego samorządu, jest początkiem kompleksowych zmian w przestrzeni publicznej Rząśni i efektem współpracy całej społeczności gminy, zarówno mieszkańców jak i Rady Gminy.

Ukończone inwestycje drogowe gminy na drogach powiatowych

W ostatnich dniach Gmina Rząśnia zakończyła inwestycję na drogach powiatowych nr 2311E odcinek od granicy z gminą Kiełczygłów do miejscowości Stróża oraz 3507E odcinek Suchowola – Rekle. W ramach przebudowy drogi powiatowej nr 2311E, która została podzielona na dwa odcinki od ronda w Rząśni do granicy z Gminą Kiełczygłów zakres prac obejmował wykonanie przebudowy nawierzchni drogi na odcinku ok. 1532 mb, wykonanie przebudowy istniejących chodników w części ul. Kościuszki do ul. Strażackiej, poszerzenie części drogi na odcinku ul. Konopnickiej i Strażackiej z wykonaniem zjazdów i oddzielenie krawężnikiem jezdni od pobocza, poszerzenie prawostronne drogi i wykonanie zjazdów na odcinku od ul. Konopnickiej do granic obrębu geodezyjnego Gminy Rząśnia. Natomiast w  ramach odcinka od ul. Kościuszki (cmentarz w Rząśni) do miejscowości Stróża zakres prac obejmował budowę ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej bez fazowej oraz masy bitumicznej, budowa chodnika z kostki bez fazowej na części drogi, przebudowa zjazdów, budowa kanalizacji deszczowej łączącej odcinki rowów przydrożnych z wpustem deszczowym na części drogi, przebudowa odcinków rowów przydrożnych oraz umocnienie rowów.

Przebudowa drogi na odcinku Suchowola – Rekle polegała na poszerzeniu istniejącej jezdni, budowa ścieżki pieszo – rowerowej o nawierzchni z kostki betonowej bez fazowej oraz masy bitumicznej, budowa drenażu rozsączającego, budowa wpustów ulicznych, przebudowa zjazdów.

Łączna długość przebudowanych odcinków dróg powiatowych to ok. 8 km na drodze powiatowej 2311E od granicy Kiełczygłów – Rząśnia do miejscowości Stróża oraz 4,6 km na drodze powiatowej 3507E Suchowola – Rekle. Wartość robót przeprowadzonych na drogach powiatowych to w przypadku drogi nr 2311E  ok. 7.200.000,00 zł. natomiast w przypadku drogi powiatowej nr 3507E ok. 3.250.000,00 zł. Dodatkowo Gmina Rząśnia udzieliła Starostwu Powiatowemu w Pajęcznie wsparcia finansowego na poziomie 1.000.000,00 zł w celu wykonania remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 3507E (nakładka z masy bitumicznej o grubości 4 cm.). Przeprowadzone przez Gminę Rząśnia inwestycje na w/w drogach powiatowych mają za zadanie podnieśc komfort oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jak również bezpieczeństwo mieszkańców gminy.

100-lecie odzyskania niepodległości w Gminie Rząśnia

Są w historii narodu chwile wielkich zwycięstw i bolesnych klęsk, triumfów i porażek, momentów podniosłych i tragicznych. Mają one swoje miejsce w historii.
Listopad to niemalże symboliczny czas w naszych narodowych dziejach. Czas zrywów narodowych, wielkich wydarzeń politycznych. Jest to również miesiąc, w którym po 123 latach niewoli, latach nieustannej walki o wolność, mino konsekwentnego wynaradawiania, niszczenia dorobku kulturowego, materialnego i duchowego naszego Narodu, właśnie w listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość.

W bieżącym roku świętujemy setną Rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jak wcześniej informowaliśmy Gmina Rząśnia we współpracy z placówkami oświatowymi, instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi zaplanowała wiele wydarzeń związanych z 100-ną Rocznicą Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jednym z takich wydarzeń było nagranie płyty, które odbyło się w dwóch etapach: pierwszy 29 maja, a drugi 9 czerwca.
Miło nam poinformować, że nagranie płyty zostało pomyślnie sfinalizowane. Na płycie pod tytułem „Pieśni nadziei i zwycięstwa”, znajdą się nie tylko pieśni patriotyczne, ale także wiersze oraz refleksja czy może przesłanie naszego młodego pokolenia związane z Ojczyzną i Niepodległością. Utwory znajdujące się na płycie zaprezentowane będą podczas uroczystości niepodległościowych w dniu 11 listopada 2018 roku.

Pragnąc również wyrazić wdzięczność, złączeni myślą serdeczną o wszystkich znanych i nieznanych Rodakach, którzy przez lata niewoli przechowywali kulturę i tradycję naszego narodu, a w chwilach próby, swym czynem i poświęceniem przywracali niepodległość naszej Ojczyźnie, Rada Gminy Rząśnia, w dniu 12 października 2018 roku, podjęła uchwałę w sprawie uczczenia jubileuszu 100 – lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Poniżej Jeden z utworów z płyty. Znana wszystkim “Rota”

Tekst: Zdzisława Retkiewicz.

Promocja sąsiedzka w Solparku

Uprzejmie informujemy o trwającej, również dla Mieszkańców Gminy Rząśnia, specjalnej promocja sąsiedzkiej w kleszczowskim Solparku!

Od 15 października do końca roku 2018, mieszkańcy objęci promocją mogą skorzystać z rabatu na basen przez 7 dni w tygodniu! Wystarczy przy zakupie biletu, okazać się dokumentem potwierdzającym zameldowanie. Promocja obejmuje 15% rabatu na bilety basenowe (indywidualne i rodzinne).

Promocja sąsiedzka w Solparku

Promocja sąsiedzka w Solparku

Plik do pobrania:
regulamin “promocji sąsiedzkiej”.

 

MOD Gminy Rząśnia na Dniach Papieskich

„Promieniowanie Ojcostwa” – to hasło Dnia Papieskiego, który już po raz osiemnasty obchodzony był w Polsce i na całym świecie.

Po raz kolejny w łódzkich obchodach tego dnia wzięła udział Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Rząśnia.

W ubiegłą sobotę jej członkowie w pięknych niebieskich mundurach. przemaszerowali ulicą Piotrkowską. Tłumy na ulicach, uczestnicy ruchu, mieszkańcy oraz turyści byli pod ogromnym wrażeniem.

Zdjęcia: Tomasz Dulski.

Grant dla Gminy Rząśnia na bezpłatne szkolenia

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk z wielką przyjemnością informuje, iż Gmina Rząśnia otrzymała dofinansowanie w wysokości 84 tys. zł  na realizację projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Rząśnia” w ramach grantu „E-aktywni mieszkańcy Województwa Kujawsko-Pomorskiego i Łódzkiego”.
Projekt jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem projektu jest Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, a partnerem merytorycznym Fundacja Wspierania Zrównoważonego Rozwoju.

Projekt polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy poprzez przeprowadzenie szkoleń dla 150 osób, w kilku modułach tematycznych. Będzie wykorzystywał lokalne zasoby tj. szkolenia będą organizowane w punktach na terenie gminy – tak aby dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców, którymi są mieszkańcy Gminy z różnych grup wiekowych, w tym osoby w wieku 25-34 lata, 35-43 lata, 44-64 lata, 65 i więcej lat.

Dzięki przeprowadzonym szkoleniom mieszkańcy gminy zdobędą umiejętności, które ułatwią im funkcjonowanie w cyfrowej rzeczywistości, w tym co bardzo ważne umiejętności korzystania z usług e-administracji. Dzięki projektowi nastąpi podniesienie ich kompetencji, wzmocnienie postawy obywatelskiej i krytycznego myślenia. Dzięki realizacji projektu gmina zdiagnozuje obszary wiedzy i braków w tym zakresie. Również w obszarze świadczenia usług dla ludności oraz rozwoju lokalnej infrastruktury będzie mogła świadomie planować rozwiązania wykorzystujące wiedzę i umiejętności mieszkańców w zakresie wykorzystania nowych mediów i kanałów informacyjno – komunikacyjnych – jak Internet.

 Na bezpłatne szkolenia będzie można zapisać się już wkrótce.

Grant dla Gminy Rząśnia na bezpłatne szkolenia

Grant dla Gminy Rząśnia na bezpłatne szkolenia

Kolejne wyróżnienie dla Gminy Rząśnia

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 2 października 2018 r. podczas XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które odbywało się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach, Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk odebrał nagrodę za zajęcie drugiego miejsca w rankingu pisma samorządowego WSPÓLNOTA „Wydatki inwestycyjne samorządów” (w kategorii gminy wiejskie) za lata 2015 – 2017. Przypominamy, że w roku ubiegłym nasza gmina zajęła miejsce trzecie – zanotowała więc awans.

Ranking prowadzony jest przez Redakcję pisma z profesorem Pawłem Swianiewiczem – Kierownikiem Zakładu Rozwoju i Polityki Lokalnej na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego od kilkunastu lat jest wymiernym i niezależnym wskaźnikiem poziomu realnych inwestycji samorządowych w Polsce. Ranking opracowywany jest na podstawie zestawień wszystkich samorządów analizowanych na podstawie obiektywnych danych ze sprawozdań Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego dodatkowo uzupełnionych ankietyzacją prowadzoną przez pismo.

Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to prestiżowe spotkanie od lat stanowiące platformę wymiany doświadczeń szefów samorządów z przedstawicielami administracji państwowej i biznesu. Tospotkanie łączące liderów samorządu i finansów będzie stanowiło platformę pozyskiwania wiedzy, wymiany doświadczeń i badania trendów.

Forum to 2 dni spotkań, 60 debat i wykładów , 360 prelegentów, 1300 uczestników: liderów samorządów terytorialnych, skarbników, sekretarzy, radnych, ekspertów i praktyków, przedstawicieli administracji państwowej, świata biznesu, kultury, NGO, mediów.

Organizatorem wydarzenia jest Międzykomunalna Spółka Akcyjna Municipium SA – wydawca najbardziej opiniotwórczego dla samorządów Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, a współgospodarzem Forum jest Miasto Katowice.

Szkolenie z zakresu wdrażania LSR

Serdecznie zapraszamy mieszkańców obszaru należącego do “Krainy Wielkiego Łuku Warty” na szkolenie z zakresu wdrażania LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania pomocy które odbędzie się dnia 23.10.2018 r. o godz. 10:00 w s sali konferencyjnej Stowarzyszenia LGD „Kraina Wielkiego Łuku Warty” ul. Wieluńska 11, 98-320 Osjaków.
Czytaj dalej