Archiwa autora: Artur Ruka

Informacja w sprawie testów antygenowych w aptekach

Wydział Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi uprzejmie informuje, że od 27 stycznia 2022 roku istnieje możliwość wykonania bezpłatnego testu antygenowego na obecność SARS-CoV-19 w aptece. Lista aptek biorących udział w programie jest na bieżąco aktualizowana i zamieszczana na stronie https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran#apteki.

Test jest opłacany przez Narodowy Fundusz Zdrowia i nie jest na niego potrzebne skierowanie. Nie ma ograniczenia liczby testów, które mogą być wykonane u jednej osoby. Badanie przeprowadzi farmaceuta – pobierze wymaz z nosogardzieli, wykona test i przedstawi wynik na miejscu.

Wynik będzie również dostępny systemie. Pacjent otrzyma go SMS-em lub przez Internetowe Konto Pacjenta.

Informacja w sprawie testów antygenowych w aptekach

Informacja w sprawie testów antygenowych w aptekach

Źródło: Wydział Zdrowia Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

Program Domowa Opieka Medyczna

Chcesz, aby lekarz na odległość monitorował stan Twojego zdrowia w czasie chorowania na COVID-19? To możliwe dzięki programowi Domowa Opieka Medyczna (DOM). Już ponad 1 mln osób skorzystało z tej formy pomocy. Lekarze udzielili 130 tys. konsultacji chorym korzystającym z pulsoksymetrów. Konsultanci DOM uratowali życie ok. 6 tys. pacjentów, wzywając karetkę. Jeśli chorujesz na koronawirusa nie zwlekaj i dołącz do programu. 

Program Domowa Opieka Medyczna – bądź pod nadzorem lekarza bez wychodzenia z domu

Domowa Opieka Medyczna dla chorych na COVID-19

Monitorowanie stanu zdrowia pacjentów pozostających w izolacji domowej jest konieczne. Dzięki programowi DOM pacjenci z COVID-19, którzy znajdują się w grupie ryzyka, mogą zostać objęci zdalnym nadzorem.

Pulsokrymetr, który trafia do chorych oraz korzystanie ze specjalnej aplikacji PulsoCare pozwala monitorować: poziomu saturacji (czyli nasycenia krwi tętniczej tlenem), tętno i temperaturę oraz inne objawy.

Do kogo skierowany jest program DOM?

Jeżeli jesteś pacjentem z COVID-19, który ukończył 55 lat:

 • zostaniesz automatycznie włączony do programu Domowej Opieki Medycznej,
 • po stwierdzeniu pozytywnego wyniku testu na COVID-19 otrzymasz pulsoksymetr, który dostarczy pracownik Poczty Polskiej.

Jeżeli jesteś pacjentem z COVID-19, który nie ukończył 55 lat możesz:

Jak działa program DOM?

 1. Pracownik Poczty Polskiej dostarczy do Twojego domu pulsoksymetr.
 2. Będziesz sam dokonywał pomiarów stanu zdrowia z użyciem pulsoksymetru i aplikacji PulsoCare.
 3. Jeżeli nie masz smartfonu lub Internetu, możesz zgłaszać wyniki swoich pomiarów z pulsoksymetru przez telefon podczas rozmowy z automatyczną infolinią (22 256 53 23).
 4. Konsultanci i lekarze na bieżąco monitorują wyniki Twoich pomiarów i w razie konieczności wzywają pogotowie ratunkowe.
 5. W sytuacjach niepokojących objawów, zostaniesz skierowany na zdalną konsultację, która odbywa się w formie teleporady.

System jest nadzorowany w Centrum Kontaktu przez całą dobę, i stanowi wsparcie dla lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Dowiedź się więcej na temat programu Domowej Opieki Medycznej!

Wideo

Źródło: gov.pl/koronawirus.

Nowa część programu „Czyste Powietrze”

Trzecia część programu „Czyste Powietrze” z najwyższym dofinansowaniem do 69 tys. zł przy miesięcznym dochodzie nie większym niż 900 lub 1260 zł na osobę (dotyczy odpowiednio gospodarstw wieloosobowych i jednoosobowych), oraz dla osób z ustalonym prawem do zasiłku, a także zmiany dotychczasowego programu, żeby jeszcze łatwiej sięgać po dotacje .

Obecnie w „Czystym Powietrzu” obowiązują dwie części programu.

Pierwsza – czyli podstawowy poziom dofinansowania do 30 tys. zł – dla osób z rocznym dochodem do 100 tys. zł, oraz druga – podwyższony poziom dofinansowania do 37 tys. zł – licząc przeciętny miesięczny dochód na osobę do 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym i do 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wprowadzenie nowej (trzeciej) części programu „Czyste Powietrze” dla beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania podzielono na dwa etapy.

W pierwszej kolejności – już 25 stycznia 2022 r. – rozpocznie się nabór wniosków do trzeciej części programu, gdzie przewidziano nawet 69 tys. zł maksymalnej dotacji przy 90% kosztów kwalifikowanych.

Przeciętny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w tym przypadku wyniesie do 900 zł (gospodarstwa wieloosobowe) lub do 1260 zł (gospodarstwa jednoosobowe).

Ale alternatywą do dochodowego kryterium kwalifikowalności będzie też ustalone prawo do otrzymywania przez wnioskodawcę zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego.

 Liczbę transz rozliczeń i wypłat dotacji dla najwyższego poziomu dofinasowania zwiększono do pięciu (z trzech obowiązujących w pozostałych częściach).

Najwyższy poziom dofinansowania nie będzie dostępny w ścieżce bankowej, czyli Kredycie Czyste Powietrze dostępnym w przypadku pierwszej i drugiej części programu.

Przy naborze dla trzeciej części programu obowiązywać będzie nowy załącznik (nr 2b „Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 3 Programu dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania”).

Dokument ten oraz zmieniony program jest już dostępny zarówno na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Weź dofinansowanie”), jak i na stronach poszczególnych wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Najważniejsze ze zmian, obowiązują już od 25 stycznia 2022 roku– tak jak trzecia część programu., to m.in. uwzględnienie możliwości finansowania z „Czystego Powietrza”, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości, a także umożliwianie dłuższej realizacji projektu, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

Dodatkowo wśród istotnych zmian znalazły się: dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet drzewny, jako zgodnych z celami programu „Czyste Powietrze” oraz doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.

Nowa część programu „Czyste Powietrze” – wsparcie nawet do 69 tys. zł

Nowa część programu „Czyste Powietrze” – wsparcie nawet do 69 tys. zł

Nowe działania rządu w odpowiedzi na V falę pandemii

Ogólnodostępne i bezpłatne testy pod kątem COVID-19 bez wcześniejszego skierowania, zwiększenie dostępności do opieki medycznej dla osób powyżej 60 roku życia, rozbudowana baza łóżkowa i nawet 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego to kolejne narzędzia w walce z pandemią koronawirusa. Zmianie ulegnie czas odbywania kwarantanny – zostanie skrócona do 7 dni. 

Testowanie pod kątem COVID-19 w aptekach

Jedną z zasadniczych zmian w podejściu do walki z COVID-19 jest wprowadzenie w pełni darmowych testów, które zrealizujesz bez skierowania od lekarza. Od 27 stycznia 2022 r. test będziesz mógł wykonać w aptece, która spełni standardy bezpieczeństwa (wydzielone pomieszczenie na okoliczność przeprowadzenia testów).

Koszt testów w całości pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Twój wynik zostanie wprowadzony do systemu ewidencji i udostępniony w Internetowym Koncie Pacjenta.

Skracamy kwarantannę do 7 dni

Wprowadzane zmiany dotyczą także czasu obywania kwarantanny. Osoby bezobjawowe będą zwalniane z kwarantanny po 7 dniach, pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu na COVID-19.

Badania osób 60+ chorych na COVID-19

Jeśli masz więcej niż 60 lat, lekarz POZ zbada Cię w ciągu 48 godzin od stwierdzenia zakażenia COVID-19. Wizyta może odbyć się w domu.

Zwiększamy bazę łóżkową

Wraz ze wzrostem zachorowań będziemy zwiększać bazę łóżkową w szpitalach. W zależności od potrzeb, zmiany będą przebiegać w trzech etapach:

I ETAP – zwiększenie bazy łóżek covidowych do 40 tys.,
II ETAP – zwiększenie bazy łóżek covidowych  do 60 tys.,
III ETAP – przekształcanie szpitali w miarę zapotrzebowania z możliwością hospitalizacji w każdym szpitalu w kraju.

Zwiększone nakłady środków ochrony indywidualnej

Tylko od początku grudnia 2021 r. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych zleciła wydanie:

 • ok. 2 500 000 szt. masek medycznych lub chirurgicznych,
 • ok. 450 000 szt. półmasek FFP2,
 • blisko 760 000 szt. półmasek FFP3,
 • ok. 560 000 szt. kombinezonów ochronnych,
 • ok. 750 000 szt. fartuchów ochronnych, ok. 800 000 szt. osłon i ochraniaczy na buty,
 • ok. 15 600 000 szt. rękawic jednorazowych,
 • ok. 500 000 szt. czepków ochronnych.

95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego

W odpowiedzi na nowy wariant Omicron i wzrost liczby zachorowań na COVID-19 zwiększamy zaplecze ratownictwa i transportu medycznego. W gotowości pozostaje 95 dodatkowych Zespołów Ratownictwa Medycznego oraz 130 zespołów transportu sanitarnego COVID. Do tej pory funkcjonowało 68 zespołów. Zapewnienie szybkiego dostępu do profesjonalnej pomocy medycznej pozwoli przyspieszyć podjęcie specjalistycznego leczenia.

Strategia walki z V falą pandemii COVID-19

W odpowiedzi na stale zmieniającą się sytuację epidemiczną w kraju i na świecie, pojawianie się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2, najnowsze doniesienia naukowe i rekomendacje w sprawach zwalczania COVID-19 resort zdrowia wypracowuje i modyfikuje środki służące wzmocnieniu działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Ministerstwo Zdrowia przygotowało plan działania na kolejne miesiące – Strategia walki z pandemią COVID-19.

Nowe działania rządu w odpowiedzi na V falę pandemii

Nowe działania rządu w odpowiedzi na V falę pandemii

Źródło: gov.pl/koronawirus.

Ankieta dot. uzależnień i problemów z tym związanych

Szanowni Państwo.

Uprzejmie prosimy zainteresowanych tym Mieszkańców o wypełnienie udostępnionej poniżej ankiety dotyczącej problemu uzależnień oraz problemów z tym związanych które dostrzegają Państwo w lokalnej społeczności.
Ankieta jest anonimowa. Aby rozpocząć ankietę należy kliknąć w link: https://www.webankieta.pl/ankieta/700344/rzasnia-2022-badania-mieszkancy-uzaleznienia-w-tym-behawioralne.html.

Ankieta jest przeprowadzona przez Małopolskie Centrum Profilaktyki celem opracowania diagnozy problemów społecznych na potrzeby Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rząśni, a jej wyniki będą jednym z elementów diagnozy środowiska lokalnego niezbędnej do konstrukcji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na lata 2022 -2025.

Dzień Babci i Dziadka w szkołach naszej gminy

Dzień Babcie i Dziadka w Zespole Szkolno Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni

” Moja babcia i mój dziadek to wspaniali są dziadkowie…”

Z okazji Dnia Babci i Dziadka nasze Przedszkolaki składają serdeczne życzenia. Przygotowując się do tego wyjątkowego święta dzieci bardzo się starały. Wykonaliśmy różne upominki, nauczyliśmy się wierszyków a także piosenek.


Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka przedszkolaki z grup 0A i 0B ze Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej wykonały utwory muzyczne.
Wszystkim Babciom i Dziadkom składamy najserdeczniejsze życzenia w dniu ich święta.

Szkoła Podstawowa w Zielęcinie

Przedszkolaki ze Szkoły Podstawowej w Zielęcinie przesyłają Najlepsze Życzenia dla Wszystkich Babć i Dziadków. Sto lat kochanym Babciom i Dziadkom.

Ograniczenia w pracy Urzędu Gminy w Rząśni

Z uwagi na rosnącą liczbę zachorowań na COVID-19, odnotowywaną na terenie całego kraju Urząd Gminy w Rząśni zmuszony jest wprowadzić z dniem 24 stycznia 2022 roku środki zapobiegawcze i ograniczenia w pracy Urzędu.

Sprawy pilne i wymagające bezwzględnego osobistego stawiennictwa w Urzędzie będą konsultowane w Biurze Podawczym na parterze Urzędu, przy zachowaniu wszelkich zasad ostrożności oraz wymogów sanitarnych. Istnieje również możliwość skorzystania z umieszczonej przy wejściu specjalnej skrzynki podawczej, gdzie można wrzucać odpowiednio zabezpieczoną korespondencję pisemną kierowaną do Urzędu.

W związku z powyższym Mieszkańców Gminy Rząśnia prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie i załatwianie spraw:
1) drogą telefoniczną pod numerami:
– 44 631 – 71 – 22: Biuro Podawcze Urzędu Gminy w Rząśni,
– 44 631 – 71 – 22: Urząd Stanu Cywilnego,
– 44 631 – 71 – 84: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni,
– 44 631 – 71 – 92: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni,
– 44 631 – 71 – 26: Gminy Zespół Oświaty w Rząśni.
2) drogą elektroniczną:
– gmina@rzasnia.pl: Urząd Gminy w Rząśni,
– usc@rzasnia.pl: Urząd Stanu Cywilnego,
– gops@rzasnia.pl: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni,
– zgk@rzasnia.pl: Zakład Gospodarki Komunalnej w Rząśni,
– oswiata@rzasnia.pl: Gminy Zespół Oświaty w Rząśni.
3) poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, adres: /1kgc19m6ji/skrytka.

Wpłat prosimy dokonywać na numer rachunku bankowego Urzędu Gminy w Rząśni: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240 z podaniem imienia i nazwiska oraz przedmiotu wpłaty.
Wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz za odbiór nieczystości płynnych
należy dokonywać na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku, nr konta: 78 8978 0008 0080 8114 2000 0010.
Dla osób, które nie mają możliwości dokonania wpłat drogą elektroniczną kasa pozostaje czynna.

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość. Apelujemy również do Mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz państwowych, odpowiedzialność i ograniczenie kontaktów tylko do tych niezbędnych.

Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów

Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi uruchomiło po raz kolejny od stycznia do grudnia 2022 r. „Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów”. W ramach programu osoby starsze mogą zyskać poradę od następujących specjalistów: psychologa, prawnika, pracownika pomocy społecznej.

Telefon jest odpowiedzią na problemy osób starszych w okresie pandemii Covid-19. Seniorzy w tym trudnym czasie często czują się osamotnieni i pragną kontaktu z drugim człowiekiem.
Dzięki programowi mieszkańcy województwa łódzkiego 60+ mogą porozmawiać ze specjalistami o swoich obawach, problemach oraz uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Dyżur telefoniczny pod numerem 42 20 819 99 pełniony jest  w dni robocze od godziny 16 do 19:
– poniedziałek – wtorek:  psycholog,
– wtorek: prawnik,
– czwartek – piątek: pracownik pomocy społecznej.

Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów

Wojewódzki Telefon Wsparcia dla Seniorów