Archiwa autora: Artur Ruka

Projekt dla młodych osób z terenu gminy: EUTeens4Green

W ramach ciągłej współpracy z Departamentem Doradztwa ds. Transformacji Niskoemisyjnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S. A. oraz z uwagi na fakt iż Gmina Rząśnia znajduje się w regionie Sprawiedliwej Transformacji (wymagane jest aby grupa składająca projekt miała siedzibę w takim regionie), informujemy wszystkich zainteresowanych o możliwości uzyskania dofinansowania przez indywidualne młode osoby (w wieku od 15 do 24 lat), nieformalne grupy młodzieżowe lub stowarzyszenia w ramach projektu pn. „EUTeens4Green- A new Generation of Young Ambassadors for a just inclusive Transition”, 

Projekt EU TEENS4GREEN oferuje nastolatkom możliwość przejęcia odpowiedzialności i stania się podmiotami obecnych zmian związanych z transformacją naszego regionu, jednocześnie proponując działania mające na celu pomoc w budowaniu świadomości ekologicznej.

Ewentualne dofinansowanie ma przyczynić się do postępu w procesie zielonej transformacji w i zmobilizować młodzież do uwolnienia swego potencjał i zaangażowania.

Maksymalna wysokość wsparcia to 10 000 euro.

Więcej o tej oddolnej inicjatywie na stronie internetowej projektu https://euteens4green.org/ i w załączonej ulotce.

EUTeens4Green- A new Generation of Young Ambassadors for a just inclusive Transition

EUTeens4Green- A new Generation of Young Ambassadors for a just inclusive Transition

Działania prewencyjne. Plan dystrybucji tabletek jodku potasu

Zgodnie z poleceniem Wojewody Łódzkiego Gmina Rząśnia przystąpiła do realizacji działań zapobiegawczych tj. przygotowania do dystrybucji tabletek zawierających jodek potasu na wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego. Pragniemy poinformować, iż powyższe działania mają wyłącznie charakter organizacyjny.

W chwili obecnej zagrożenie radiacyjne nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Z informacji, które otrzymujemy z administracji rządowej, wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne.

Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości, a odpowiednia ilość jodku potasu jest zabezpieczona dla każdego, kto będzie tego potrzebował. Dystrybucja tabletek jodku potasu wśród mieszkańców nastąpi tylko w wypadku wystąpienia zdarzenia.

Punkty dystrybucji  zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności. Tabletki z jodkiem potasu pobrać będą mogli wszyscy mieszkańcy gminy Rząśnia oraz osoby tymczasowo przebywające na naszym terenie.

Prosimy o systematyczne zapoznawanie się z bieżącą sytuacją, a w przypadku uruchomienia procedury wydawania preparatów o stosowanie się do wskazówek , zaleceń ogłaszanych w ogólnopolskich i lokalnych mediach oraz stronie internetowej gminy, mediach społecznościowych, komunikatach w systemie SISMS.

Pamiętajmy! Przyjmowanie preparatu jodku potasu, w sytuacji, gdy nie występuje zagrożenie nie uchroni przed ewentualnymi skutkami katastrofy radiacyjnej w przyszłości, a może doprowadzić do wielu szkodliwych dla zdrowia konsekwencji.

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w załączonej ulotce.   

W razie wątpliwości przed przyjęciem preparatu najlepiej zasięgnąć opinii swojego lekarza pierwszego kontaktu.

Oświadczenie o odpowiedzialności karnej na nowym wzorze deklaracji CEEB

Główny Urząd Nadzoru Budowlanego informuje, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022.1967), że obywatele składający deklarację CEEB w siedzibie Urzędu po 20 września 2022 r. zobowiązani są robić to na nowym druku – zawierającym klauzulę o treści:

„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywego oświadczenia.”

Wszystkie deklaracje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Rząśni muszą być składane na nowych wzorach zawierających wskazaną klauzulę.

Aktualne wzory deklaracji CEEB: https://www.gunb.gov.pl/strona/wzory-deklaracji oraz poniżej.

Pliki do pobrania:
deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A,
deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B,
deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz A – przykład wypełnionej deklaracji,
deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw – Formularz B – przykład wypełnionej deklaracji.

 

Komunikat GUNB w sprawie zmian w deklaracjach CEEB

Komunikat GUNB w sprawie zmian w deklaracjach CEEB

Odbiór przebudowanej sieci wodociągowej w Broszęcinie

W dniu wczorajszym tj. 29.09.2022 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Przebudowa  sieci wodociągowej w miejscowości Broszęcin”. Przedmiotowym odcinkiem woda dostarczana będzie zarówno dla naszych mieszkańców tj. Broszęcina, Kolonii Broszęcin, Augustowa, Marcelina, Kopów i Kodrania, jak i dla części sąsiadującej z nami Gminy Rusiec.

Nowo wykonany odcinek zastąpił  stalowy wodociąg DN400, który był w bardzo złym stanie technicznym. Liczne awarie jakie miały na nim miejsce przez ostatnie lata skutecznie uprzykrzyły życie  naszym mieszkańcom poprzez coraz częstsze i dłuższe przerwy w dostawach wody. Dlatego też Gmina Rząśnia podjęła decyzję o wykonaniu nowego odcinka sieci. Niemała zasługa w tym przypadku jest też radnego – Pana Sylwestra Sobczaka, który usilnie zabiegał o rozwiązanie problemu i monitorował powstawanie nowego odcinka.

Wykonany nowy odcinek o łącznej długości 1437,71 m wykonany jest z rur PE średnicy 315 mm. W ramach przedmiotowej inwestycji powstała także nowa komora wodomierzowa  wymiarach zewnętrznych 3,0 x 2,0 x 2,50 m, zostały także przepięte istniejące sieci o mniejszych średnicach dostarczające wodę bezpośrednio do naszych mieszkańców.

Nowy wodociąg nie biegnie jak poprzedni przez działki prywatne tylko w zdecydowanej większości wzdłuż dróg gminnych i powiatowych. Niemniej jednak w kilku przypadkach musieliśmy zlokalizować go na działkach naszych mieszkańców, którym to jednocześnie chcemy podziękować za udostępnienie własnych terenów na nowy wodociąg. Jest to, jakby nie patrzeć, dobro nas wszystkich.

Koszt inwestycji wyniósł 1 223 942,52 zł brutto. Prace zrealizowała firma Kaźmierczak Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych z miejscowości Kosów k/Moszczenicy.

Zdajemy sobie sprawę, że każda budowa, zwłaszcza sieci sanitarnych, niesie za sobą utrudnienia dla mieszkańców. Jednak biorąc pod uwagę korzyści, jakie wynikły z budowy, liczymy iż wszystkie niedogodności pójdą w niepamięć, a nowy wodociąg będzie nam bezawaryjnie służył przez wiele najbliższych lat.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Brzezińska.

Oferta pracy w szkole w Rząśni

Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni poszukuje osoby kreatywnej, lubiącej pracę z dziećmi posiadającej wykształcenie pedagogiczne (edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna) do pracy w przedszkolu.

Praca na zastępstwo na pełen etat od 1 października 2022 r. do 31 sierpnia 2023 r.

CV proszę przesyłać na adres: szkolarzasnia@gmail.com.

Czytaj dalej

Granty z Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”

W dniu wczorajszym w Gminnym Ośrodku Kultury w Osjakowie wręczono granty dla przedstawicieli instytucji działających m. in na terenie Gminy Rząśnia, które te uzyskały dzięki wsparciu Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. Uroczyste wręczenie umów odbyło się w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”. Gminę Rząśnia reprezentowała Sekretarz Gminy Aldona Nagodzińska – Sadek oraz przedstawiciele stowarzyszeń które, przy wsparciu organizacyjnym Urzędu Gminy w Rząśni, pozyskały granty.

Pozyskane pieniądze zostaną przeznaczone na uatrakcyjnienie i modernizację ogólnodostępnej infrastruktury lokalnej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Wielkiego Łuku Warty”. To przede wszystkim pieniądze na rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Jednostki z terenu naszej gminy, pozyskały łącznie 70 871,00 zł, i tak:
– Ochotnicza Straż Pożarna z Broszęcina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 545,00. W tej kwocie zostanie zakupiona m. in. szafa mroźnicza, taboret gazowy, zastawa stołowa na 150 osób, garnki. patelnie, mikrofalówka, ekspres do kawy,
– Ochotnicza Straż Pożarna z Suchowoli otrzymała dofinansowanie w kwocie 21 337,00. W tej kwocie zostanie zakupione wyposażenie do świetlicy przy OSP (telewizor, kanapa, stół bilardowy, urządzenie do popcornu, waty cukrowej, nagłośnienie, itp.),
– Ochotnicza Straż Pożarna z Zielęcina otrzymała dofinansowanie w kwocie 24 989,00, które zamierza przeznaczyć na pomalowanie wnętrza remizy.

Zdjęcia: Daniel Sibiak, Dziennik Łódzki, naszemiasto.pl, grupa medialna Polska Press.

Planowane wyłączenia energii elektrycznej

Urząd Gminy w Rząśni, po otrzymaniu informacji z PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź – Teren, Rejon Energetyczny Bełchatów z siedzibą w Rogowcu – Kurnosie, informuje, że nastąpią przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców:

Data i godz. planowanej przerwy
Miejscowości / ulice lub ich części zasilane z wyłączonej stacji
Nr wyłączonej stacji transformatorowej
30 września 2022 r. (piątek), 07:30 - 09:00Suchowola, Grabowiec.8-1433.
3 października 2022 r. (poniedziałek), 07:30 - 10:30Rząśnia: ul. Wysockiego, ul. 30 lecia, ul. Waryńskiego, ul. Nowa, ul. Prusa, ul. Reymonta, ul. Bielskiego, ul. Mickiewicza, ul. Dąbrowskiej, ul. Słowackiego, ul. Kościuszki, ul. Sienkiewicza, ul. Asnyka, ul. Norwida, ul. Ogrodowa, ul. Konopnickiej, ul. Strażacka, Oczyszczalnia Ścieków, Górka, Rychłowiec, Trzcinica, Rekle.8-0068, 8-0255, 8-0521, 8-0713, 8-0365, 8-1456, 8-1455, 8-0029.

Dodatkowych informacji udzielają dyspozytorzy w RE, tel. 991.

Informacje o planowanych wyłączeniach energii elektrycznej dla Rejonu Bełchatów publikowane są na stronach internetowych PGE Dystrybucja S. A. (odnośnik do wskazanej strony znajduje się również na stronie internetowej gminy Rząśnia – w menu bezpośrednio pod polem aktualności).

Stronę tą można odwiedzić po kliknięciu w link: https://pgedystrybucja.pl/planowane-wylaczenia.

Na stronach PGE Dystrybucja S. A. można również zamówić newsletter (przesyłany przez dystrybutora drogą mailową) informujący o planowanych przerwach.

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Październik 2022

Szanowni Pacjenci,
najbliższe terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni:
7 października 2022 r. (piątek) – laryngolog (od godz. 08:00),
19 października 2022 r. (środa) – psychiatra (od godz. 15:00),
26 października 2022 r. (środa) – diabetolog (od godz. 09:30).

Świadczenia są finansowane przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Zapisy do specjalistów prowadzi rejestracja Gminnego Ośrodka Zdrowia.

Aktualne informacje dotyczące między innymi terminów wizyt można śledzić na profilu Gminnego Ośrodka Zdrowia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/goz.rzasnia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Sprzątanie Świata 2022

W dniu 16.09.2022 r. nasza szkoła (Szkoła Podstawowa im Marcina Bielskiego w Białej) przyłączyła się do 29 Ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata, organizowanej przez Fundację „Nasza Ziemia”. W tym roku akcja odbyła się pod hasłem „Wszystkie śmieci są nasze”. Uczniowie wraz z wychowawcami chętnie przystąpili do działania. Grupy przedszkolne uporządkowały teren wokół szkoły, a starsze dzieci bardziej odległe, przydrożne tereny naszej miejscowości.

Głównym celem tej akcji było rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne. Koordynatorem akcji była pani Bożena Kin.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Powystawowa im. Marcina bielskiego w Białej.


16 września uczniowie naszej szkoły (Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im.Jana Pawła II w Rząśni) wzięli udział w tegorocznej 29. edycji ogólnopolskiej akcji sprzątania świata. Celem „Sprzątania świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.

Dzięki dużemu zaangażowaniu uczniów i nauczycieli udało się nazbierać wiele worków pełnych odpadów.

Sprzątanie Świata było dla wszystkich wspólną lekcją poszanowania środowiska, której w tym roku przyświecało hasło „Wszystkie śmieci są nasze!”.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.


„Sprzątanie świata – Polska” jest częścią międzynarodowego ruchu na rzecz ochrony środowiska Clean up the World wywodzącego się z Australii, zapoczątkowanego w 1989 roku przez Ina Kiernana, australijskiego biznesmena i żeglarza. W ruchu tym uczestniczy blisko 40 mln. wolontariuszy z ponad czterdziestu krajów na całym świecie. W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska – Meysztowicz, założycielka Fundacji Nasza Ziemia.

„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko.

Po raz kolejny również uczniowie naszej szkoły (Szkoły Podstawowej w Zielęcinie)dołączyli do akcji. Wychowawcy przeprowadzili lekcje ekologiczne, a następnie udali się sprzątać teren w pobliżu szkoły oraz w naszej miejscowości. Mimo, że nasza szkoła jest bardzo mała – udało się zebrać sporo różnych śmieci. Był to już 29. Finał Akcji Sprzątania Świata organizowany przez Fundację Nasza Ziemia.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.

Zaproszenie na bezpłatne webinarium dot. programu „Mój prąd”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn. „Mój prąd – dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych”. Celem webinarium jest zapoznanie uczestników z Programem „Mój Prąd”. W czasie spotkania przewidziany jest panel z udziałem przedstawiciela Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Webinarium odbędzie się 11 października 2022 roku w godz. 11.00 – 12.00 (rekrutacja do 7.10.2022 r.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/5653-webinarium-pn-moj-prad-dofinansowanie-mikroinstalacji-fotowoltaicznych pod przyciskiem „Weź udział”. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia.

Zaproszenie na bezpłatne webinarium dot. programu "Mój prąd"

Zaproszenie na bezpłatne webinarium dot. programu „Mój prąd”