Szanowni Mieszkańcy.

W związku z pogarszającą się sytuacją epidemiczną w naszym kraju oraz decyzją władz państwowych o wprowadzeniu rozszerzonych zasad bezpieczeństwa w całej Polsce, mając na uwadze bezpieczeństwo Mieszkańców, w związku z działaniami mającymi zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 apeluje o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Pamiętajmy, że bardzo dużą ilość spraw możemy załatwić telefonicznie i elektronicznie.

W sprawach pilnych i niecierpiących zwłoki proszę o kontakt:

StanowiskoNr telefonówAdres e-mail
Sekretariat Urzędu Gminy44 631 - 71 - 22 gmina@rzasnia.pl
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej44 631 - 71 - 84
663 - 235 - 682 (pracownicy socjalni)
785 - 193 - 692 (świadczenia rodzinne i wychowawcze)
gops@rzasnia.pl
Urząd Stanu Cywilnego i Ewidencja Ludności44 631 - 71 - 22, kom. 502 - 143 - 453usc@rzasnia.pl
Podatki i opłaty lokalne (w tym gospodarka odpadami)44 631 - 71 - 22, kom. 607 - 440 - 298 podatki@rzasnia.pl
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska44 631 - 71 - 22, kom. 605 - 447 - 786gospodarka@rzasnia.pl
Budownictwo i inwestycje44 631 - 71 - 22, kom. 605 - 446 - 306budownictwo@rzasnia.pl
Gminny Zespół Oświaty 44 631 - 71 - 26oswiata@rzasnia.pl
Zakład Gospodarki Komunalnej44 631 - 71 - 92
Oczyszczalnia: 44 631 - 61 - 66, kom. 513 - 415 - 035
Hydrofornia: 44 631 - 75 - 38, kom. 517 - 654 - 307
Telefon alarmowy: 506 - 721 - 041
gprzasnia@interia.pl
Zarządzanie kryzysowe44 631 - 71 - 22, kom. 607 - 440 - 268oc@rzasnia.pl

Zachęcam również Państwa do kontaktu poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą na platformie ePUAP, adres: /1kgc19m6ji/skrytka.

Wpłat proszę dokonywać na numer rachunku bankowego Gminy Rząśnia: Bank Spółdzielczy w Kleszczowie nr 24 8978 0008 0079 5300 2000 0240 z podaniem imienia i nazwiska oraz przedmiotu wpłaty.
Wpłat za dostarczoną wodę i odprowadzone ścieki oraz za odbiór nieczystości płynnych
należy dokonywać na rachunek bankowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Rząśni, nr konta: 78 8978 0008 0080 8114 2000 0010.

Sprawy wymagające osobistego stawiennictwa w Urzędzie będą załatwiane tylko w razie konieczności, z odpowiedzialnym za prowadzenie tych spraw pracownikiem, na parterze przy wejściu – na stanowisku zapewniającym odpowiedni stopień ochrony – najlepiej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Istnieje również możliwość skorzystania z umieszczonej przy wejściu specjalnej skrzynki podawczej, gdzie można wrzucać korespondencję pisemną kierowaną do Urzędu (pisma kierowane w ten sposób będą podlegały specjalnej procedurze bezpieczeństwa).
Przypominam również, że pracownicy oraz inne osoby przebywające na terenie Urzędu Gminy w Rząśni zobowiązane są do zakrywania nosa i ust za pomocą maseczki.

Kompletne informacje m. in. o tym jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdą Państwo w – aktualizowanym na bieżąco – serwisie rządowym pod adresem: gov.pl/koranowirus. Informacje dotyczące Narodowego Programu Szczepień mogą Państwo znaleźć na dedykowanej stronie internetowej: gov.pl/szczepimysie.

Przepraszam za utrudnienia i liczę na Państwa zrozumienie i wyrozumiałość. Apeluje również do Mieszkańców o stosowanie się do zaleceń władz państwowych, odpowiedzialność i ograniczenie kontaktów tylko do tych niezbędnych.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

 


Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad i ograniczeń obowiązujących w Urzędzie Gminy w Rząśni w związku z wystąpieniem stanu epidemii.