Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia

FUNDUSZ

Europejski Fundusz Społeczny

PROGRAM

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

OŚ PRIORYTETOWA

Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorców w regionie

DZIAŁANIE

Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat

TYTUŁ PROJEKTU

Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia

OPIS PROJEKTU

Projekt pn. „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia” realizowany przez Gminę Rząśnia ma na celu zapewnienie wzrostu poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Dzięki realizowanemu projektowi zostaną osiągnięte wśród kobiet korzyści społeczne polegające na zwiększeniu wiary we własne siły, zwiększenie liczby pracujących kobiet, przełamanie stereotypu  matki wychowującej dziecko i korzyści ekonomiczne.

Wartość realizowanego projektu to 610.486,25 zł. z czego kwota dofinansowania projektu to 555.542,49 zł.

W ramach projektu pn. „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia” zostanie zakupione wyposażenie żłobka oraz sfinansowane zostanie funkcjonowanie żłobka w okresie od 01.09.2021 roku do 31.08.202 roku.


Rekrutacja do projektu „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia”

Rekrutacja do projektu „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia”

W związku z realizacją projektu pn: „Utworzenie miejsc opieki żłobkowej w Gminie Rząśnia” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, uprzejmie informujmy , iż od dnia 09.06.2021 r. do 15.08.2021 r. trwa rekrutacja do projektu. Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie rodziców dzieci, którzy na dzień oddania dziecka do żłobka spełniają następujące […]